Online kennis delen voor grote groepen

Online kennis delen voor grote groepen

Uitkomsten inventarisatie met vier resultaten De kennisdeling in de regionale autismenetwerken vond in 2020 overwegend online plaats en de netwerken bereikten een groot publiek. Er werden totaal 126 bijeenkomsten georganiseerd waaraan ruim 4400 mensen deelnamen. Elke...