Vier strategieën om met je autisme om te gaan

Webinar van 60 minuten, inclusief tijd voor vragen
Over praktische strategieën die kunnen helpen om met je autisme om te gaan
Het is vooral gebaseerd op zijn eigen ervaringen als volwassene met autisme
Dit is een veel praktischer, concreter en toegepaster webinar dan Frederiks presentaties over de geschiedenis van autisme
Frederiks praktische benadering gaat uit van het idee van Martine Delfos en Hans Asperger dat bij mensen met autisme het verstand zich eerder ontwikkelt dan het gevoel

gratis of gift

Zelfverwondend gedrag en autisme

Zelfverwondend gedrag, waarom? Is dit voor aandacht? Of wil deze persoon de mentale pijn omzetten naar fysieke pijn? Of is het nu werkelijk een communicatiemiddel? Vaak blijven we oppervlakkig in het zoeken naar een betekenis en linken we het rechtstreeks aan het gedrag zelf. We duiken als het ware niet diep genoeg onder het waterpeil. En wat voor effect heeft zelfverwondend gedrag nu op jezelf en het team?

Autisme en onderprikkeling

Webinar over autisme en onderprikkeling bij volwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie

gratis of gift

Webinar Minder stress, minder autisme

Wereldwijd weten wij nog steeds niet wat autisme precies is. Er zijn veel verschillen in hoe mensen met autisme hun autisme beleven. Wat mensen met autisme wel gemeenschappelijk hebben is de mate van stress-gevoeligheid die over het algemeen hoger ligt dan bij mensen zonder autisme. Te veel stress geeft overprikkeling waar mensen met autisme meestal extra gevoelig voor zijn. Daarom kan het verminderen van stress(gevoeligheid) ook helpen de overprikkeling te reduceren waardoor klachten die hieruit volgen afnemen. In dit webinar komen nieuwere inzichten van stressreductie aan de orde.

€125

Autisme & trauma(verwerking)

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) organiseert op 28 februari 2023 (14:30 – 17:00 uur) een blended kennisbijeenkomst over 'Autisme & trauma(verwerking)'. Met toonaangevende sprekers Liesbeth Mevissen, Ella Lobregt - van Buuren, Beanke Meddeler – Polman en Ilse van der Velde(n). Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd. Wil je (online) meedoen? Meld je aan.

€50 – €125

Tips bij bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Onder vrijheidsbeperkende maatregelen verstaan we alle maatregelen die een persoon beperken in zijn keuze- en of bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid beperken in de vorm van afzondering, fixatie en/of medicatie wordt ook wel als vrijheidsberoving omschreven.

Vrijheidsbeperking wordt zo weinig mogelijk toegepast, enkel wanneer de omstandigheden dit vereisen en er geen andere oplossingen/antwoorden zijn. We gaan weloverwogen en uiterst zorgzaam te werk. Hoe doen we dit specifiek voor cliënten met autisme? Waar gaan we (nog) meer op letten of anders doen?

€65

Begripsniveaus uitgediept (verstandelijke beperking)

‘Waarom blijft die bewoner maar aan me vragen wat we gaan doen, als hij een dagschema heeft?’ ‘Ik maakte voor hem een stappenplan, maar hij gebruikt het niet!’

Het zijn enkele uitspraken die we vaak te horen krijgen van mensen die werken met personen met een verstandelijke beperking en autisme. Deze dubbele diagnose kan heel wat uitdagingen met zich mee brengen. Op communicatief gebied is het voor hen niet altijd evident om te begrijpen en begrepen te worden. Er bestaat een gevaar van overschatting, wat soms kan resulteren in stress of zelfs gedragsmoeilijkheden.

€65

Supervisie autismevriendelijke therapeut

In deze supervisie nemen we casussen onder de loep vanuit de AutismeCentraalMethodiek.Als jij cliënten met ASS begeleidt in een therapeutische setting en hierbij de AutismeCentraalMethodiek hanteert als houvast, dan geeft deze supervisie vast nog meer diepgang aan jouw begeleidingen.

€90