Als communicatie niet voor zich spreekt

Spreker(s) Marjolijn van Leeuwen
Naam van de organisatie Autisme Het Jonge Kind (AJK)

Netwerkbijeenkomst 6 april ‘Als communicatie niet voor zich spreekt’

Op donderdag 6 april ben je van harte welkom bij de online netwerkbijeenkomst (via Zoom) van het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK). Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (alle leeftijdsgroepen). Het thema van deze dag is: ‘Als communicatie niet voor zich spreekt’.

Ja, ik meld me aan!

Tijdens het ochtendprogramma volg je een interactieve workshop ‘laagdrempelige communicatie’ (twee keer 45 min) over het omgaan met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hieronder verstaan we vaardigheden om informatie over zorg en gezondheid te kunnen vinden, begrijpen en toe te passen. In deze workshop leer je meer over mondelinge en schriftelijke communicatie met deze doelgroep. De workshop wordt verzorgd door Marjolijn van Leeuwen, onderzoeker en methodiekontwikkelaar bij Pharos. De organisatie Pharos richt zich op gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen in Nederland.

In het tweede deel van het ochtendprogramma geeft Birsen Basar een lezing over autisme en culturele aspecten. Birsen is een autisme-ambassadeur en geeft presentaties, doet onderzoek naar autisme en heeft boeken geschreven. In deze presentatie geeft zij een korte inleiding in autisme en andere culturen. Autisme is universeel en komt voor in alle culturen, maar kan toch anders zijn. Birsen vertelt over haar ervaringen.

Binnen het AJK worden met regelmaat vragen gesteld over hoe om te gaan met lager geletterden en anderstaligen en/of migranten. Daarom gaat het AJK de informatie op de website geschikt maken voor ieder taalniveau (zowel in het Nederlands, Turks en Arabisch). Het AJK wil zich de komende jaren juist ook hard maken voor diegenen voor wie het op tijd vinden de juiste zorg (nog) minder vanzelfsprekend is. In deze netwerkbijeenkomst krijg je de gelegenheid je verder te bekwamen in dit onderwerp om het daarna toe te kunnen passen en uit te dragen in de praktijk!

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor een brede groep professionals werkzaam in de jeugdzorg en/of geestelijke gezondheidszorg. Het ochtendprogramma is toegankelijk voor zowel AJK-leden als niet-leden. Het middagprogramma is alleen voor AJK-leden.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 6 april 2023 van 9.00 – 12.00 uur via Zoom. Deelnemers ontvangen vooraf een Zoom-link om deel te nemen.

Het programma

Het programma is als volgt:

9.00-9.15u Welkom en korte introductie door Iris Servatius-Oosterling
9.15-10.00u Workshop Laaggeletterdheid deel 1 door Marjolijn van Leeuwen, onderzoeker en methodiekontwikkelaar bij Pharos
10.00-10.10u Pauze
10.10-11.00u Workshop Laaggeletterdheid deel 2 door Marjolijn van Leeuwen
11.00-11.10u Pauze
11.10-11.45u Lezing ‘Autisme en culturele aspecten’ door Birsen Basar
11.45-12.00u Afsluiting ochtenddeel
12.00-13.00u Pauze
13.00-15.30u Besloten bijeenkomst (alleen voor AJK leden).

Kosten

De kosten voor het ochtendprogramma bedragen € 39,95.
Voor het bijwonen van deze netwerkbijeenkomst is accreditatie bij SKJ aangevraagd.

Aanmelden

Je kunt je inschrijven met onderstaande link tot uiterlijk maandag 3 april 2023.

Ja, ik meld me aan!