Autisme en onderprikkeling

Spreker(s) Marten Ketelaar
Naam van de organisatie Autisme Digitaal

Waarover?

 • webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen
 • over autisme en onderprikkeling bij volwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie
 • je voelt te weinig prikkels, hoe ga je hiermee om ?

Voor wie?

 • voor iedereen die geïnteresseerd is in autisme

Door wie?

 • Marten Ketelaar
 • bestuurslid bij Autisme Digitaal
 • heeft zelf de diagnose (toen nog) syndroom van Asperger
 • is afgestudeerd historicus aan de universiteit
 • is afgestudeerd ervaringsdeskundige aan het hbo

Kosten

 • deelname is gratis
 • een algemene gift voor ons werk is zeer welkom