Autisme en seksualiteit- lunchwebinarreeks autisme 2023

Spreker(s) Dr. Jeroen Dewinter
Naam van de organisatie NIPA

In 2023 organiseert het NIPA een lunchwebinarreeks van 4 webinars over aan autisme gerelateerde onderwerpen

  1. 17-04-2023: autisme en verstandelijke beperking
  2. 19-06-2023: eetstoornissen bij autisme
  3. 18-09-2023: verklaringsmodellen en theorieën over autisme
  4. 04-12-2023: autisme en seksualiteit.

Het doel van de lunchwebinars
is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag: de deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

Je kunt je voor één of enkele losse lunchwebinars inschrijven en voor de hele reeks.

Autisme en seksualiteit

Dr. Jeroen Dewinter is klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welbevinden aan Tilburg University.

Foto: Bram Saeys GGzE, O&O Special

Seksualiteit en autisme: er lijkt steeds meer interesse en aandacht voor dit thema, maar hebben we er genoeg aandacht voor in onze samenwerking als professionals met jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving? Is dat nodig? Wat kunnen we in de hulpverlening en daarbuiten doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen? 

Op deze vragen geeft Jeroen antwoord tijdens het lunchwebinar. Daarbij baseert hij zich, naast wetenschappelijke en klinische kennis, op ervaringen, reacties en ideeën van mensen met autisme zelf. 

Voor wie?

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 19,95 per gekozen lunchwebinar
  • Geen NIPA-lid: € 59,95 voor heel de reeks (= 3 + 1 gratis)

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier