Een houvast voor begeleiders bij autisme en probleemgedrag

Spreker(s) Wilfried Peeters
Naam van de organisatie

In dit webinar leer je:
✔ een bruikbare methode om probleemgedrag te begrijpen vanuit het perspectief van de persoon met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking;
✔ een communicatie- en interactiestijl ontwikkelen die beter afgestemd is op de noden en gevoeligheden van deze mensen;
✔ de impact van probleemgedrag op je eigen beleving van en relatie met de cliënt herkennen;
✔ rekening houden met je eigen stressniveau bij confrontatie met ernstig probleemgedrag.

Het wordt een leerzame interactieve bijeenkomst via Zoom met leuke filmpjes en interessante casuïstiekbespreking in groepjes.