Groepstherapie/trainingen en autisme

Spreker(s) Stefanie Rober
Naam van de organisatie Autisme Centraal
Docent: Stefanie Rober
Begeleid jij mensen met autisme in een groepstherapie/ training waar iedereen zijn eigen rugzakje heeft en diverse problematieken? Bots jij dan weleens op het autistisch denken en weet je niet altijd hoe hier in groep mee om te gaan? Welke aanpassingen kunnen we doen om het maximale te halen uit je aanbod, zowel op praktisch als sociaal en communicatief vlak. Denk maar eens aan je lokaal, de manier van opdrachten geven, de indeling van groepen, … .In deze online cursus gaan we aan de slag om groepstherapie/ training meer autismevriendelijk te maken. Zodat iedereen kan deelnemen, zo stappen we af van de vaak vooropgestelde exclusiecriteria autisme.Deze online cursus is geschikt voor ergotherapeuten, PMT’ers, psychologen, trainers, … die in groepsverband werken en dit meer autismevriendelijk wil maken. (normale begaafdheid)