Hoe krijg je de niet-sporter in beweging?

Spreker(s) Ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs
Naam van de organisatie Project Sportakkoord (MEE Nl)

De uitvoering van lokaal beleid om mensen in beweging te krijgen is een grote opgave. Hoe krijg je de niet-sporter in beweging, wat hebben ze nodig om blijvend aan het sporten te gaan en hoe kan je hen bereiken?

Door middel van een warme toeleiding van deze doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep krijgt MEE 75% van de aanmeldingen wel blijvend in beweging.

MEE is de verbinder van het sociaal domein en de sport. MEE NL organiseert deze digitale bijeenkomst tijdens de Nationale Sportweek van NOC*NSF. We gaan in op de werkwijze om mensen met een niet-zichtbare beperking en chronisch zieken in beweging te krijgen.

Ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs van gemeenten delen hun ervaringen. Ook onderwerpen als financiering, sportakkoord en preventieakkoord komen aan bod.

Wanneer

Donderdag 22 september 2022 | 10:00u – 11:30u

Voor wie?

Dit webinar is met name bedoeld voor professionals bij de gemeenten, die zich bezighouden met sporten en bewegen, leefstijl, positieve gezondheid en preventie. Dus zowel beleidsmakers als uitvoerenden (zoals buurcoaches en cliëntondersteuners) in functies bij sport, jeugd, VN verdrag, WMO, preventie en participatie.

Meld je aan!

Interesse? Meld je via digitaal aanmeldformulier gelijk aan! Inschrijven is gratis.  Ook als je niet kan op 22 september kun je je aanmelden voor een terugkijklink.

Ken je mensen voor wie dit webinar ook interessant is? Geef het dan door!