Kennismaking met de AutismeCentraalMethodiek

Spreker(s) Sarah Clauwaert
Naam van de organisatie Autisme Centraal

De zes fundamenten die samen de ‘AutismeCentraalMethodiek’ vormen zijn Autistisch denken, Basisrust, Concrete Communicatie, Dubbelspoor, Eigenheid en Functionaliteit: het autistisch denken is het uitgangspunt, omringd door vijf even- en gelijkwaardige basisprincipes.

Deze methodiek is geen receptenboek, wel een inspirerend denkkader met praktische handvaten en concrete aanknopingspunten voor de praktijk. Bruikbaar bij eender welke persoon, doelgroep, in eender welke setting of context,… Werkbaar voor iedereen (leerkracht, ouder, begeleider, vrijwilliger, coach, buur, therapeut, directeur,…) die in aanraking komt met mensen met autisme.

Dit webinar is een heldere introductie in de AutismeCentraalMethodiek die zeker zal smaken naar meer!

Inschrijfformulier