M Delfos in gesprek met ouders – Thema agressie/woedeuitbarstingen

Spreker(s) Martine Delfos
Naam van de organisatie MIGMO

Huh? Waarom ontploft mijn kind nu?

Woedeuitbarstingen, driftbuien of agressief gedrag komen regelmatig voor bij kinderen met autisme/atypische ontwikkeling. Als ouders weten wat daaraan ten grondslag ligt, kan al veel ellende voorkomen worden.

Martine Delfos gaat in gesprek met ouders en vertelt wat allemaal schuil kan gaan onder die agressie/woedeuitbarstingen.

U bent van harte welkom.