M Delfos in gesprek met ouders – Thema pesten

Spreker(s) Martine Delfos
Naam van de organisatie MIGMO

Mijn kind wordt gepest; wat kan ik doen?

Als je kind gepest wordt, gaat dat bij ouders door merg en been. Het enorme effect van pesten wordt vaak onderschat. Hoe leer je je kind hulp in te schakelen als het gepest wordt?

Op deze en andere vragen van ouders gaat Martine Delfos in gesprek.

U bent van harte welkom.