M Delfos in gesprek met ouders – Thema zelfbepaaldheid

Spreker(s) Martine Delfos
Naam van de organisatie MIGMO

Hoe ga ik om met zelfbepaaldheid?

Een van de kenmerken van autisme/atypische ontwikkeling is zelfbepaaldheid; zelf bepalen en regelen wat er moet gebeuren en zelf oplossingen uitdenken. In essentie begrijpen waarom er zelfbepaaldheid is bij autisme/atypische ontwikkeling is het doel van dit webinar.

Martine Delfos gaat in gesprek met ouders over hoe ze met hun kind kunnen communiceren in plaats van beargumenteren en wat dit op kan leveren.

U bent van harte welkom.