M Delfos in gesprek met ouders – Thema sociale invoelendheid

Spreker(s) Martine Delfos
Naam van de organisatie

Sociale invoelendheid is meestal geen vanzelfsprekendheid voor kinderen met autisme/atypische ontwikkeling. Dit aanvoelen leer je in je heel vroege jeugd en dan zijn kinderen met een atypische ontwikkeling met heel andere dingen bezig en missen daardoor veel sociale lessen. Ze maken dan gemakkelijk een verkeerde opmerking op het verkeerde moment. Woedeuitbarstingen omdat je kind terecht onrecht ervaart. Sociale onhandigheid of extreem teruggetrokken zijn; het zijn maar een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Martine Delfos gaat in gesprek met ouders en geeft inzicht zodat je als ouder weet welke interventies of ondersteuning helpend zijn en welke niet.

U bent van harte welkom.