NIPA lunch Webinar ‘Autisme en executieve functies’

Spreker(s) Quirijn Spijker en Juul Koene
Naam van de organisatie NIPA

Veel mensen met autisme hebben moeite met één of meerdere executieve functies, wat zich verschillend kan uiten. Het kan gaan om moeite met het maken van een planning, het uitvoeren daarvan of aspecten van emotieregulatie. In andere executieve functies kunnen juist krachten liggen, zoals goed vooruit kunnen denken of juist goed tot uitvoering komen. Het is daarom zinvol om goed in beeld te brengen waar kansen en valkuilen liggen op het gebied van zelfregulatie.

Een manier om dit te doen is met behulp van de ZEEF-methodiek: een gesprekshulp waarmee cliënten samen met een facilitator meer kunnen leren over hun eigen zelfregulatie. De methodiek biedt vanuit een brede theorie over zelfregulatie een kader voor het gesprek. Met behulp van diverse materialen (blokken, kaartjes en touwtjes) kunnen niveaus van functioneren en verbanden visueel weergegeven worden.

In dit lunchwebinar vertellen Quirijn Spijker (ervaringswerker bij GGZ Rivierduinen en docent aan de Hogeschool Leiden) en Juul Koene (onderzoeker bij de Hogeschool Leiden) meer over deze methodiek, zelfregulatie bij volwassenen met autisme en geven zij praktische handvatten.

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde medewerkers werkzaam bij een van de NIPA-leden: Altrecht, GGZ-NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep.

Geen NIPA-lid maar wel interesse? Dan kun je deelnemen voor € 10, eenvoudig via een Tikkie te voldoen.