Verklaringsmodellen en theorieën over autisme | NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

Spreker(s) Quirijn Spijker
Naam van de organisatie NIPA

In 2023 organiseert het NIPA een lunchwebinarreeks van 4 webinars over aan autisme gerelateerde onderwerpen.

Het doel van de lunchwebinars
is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag: de deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen.

Je kunt je voor één of enkele losse lunchwebinars inschrijven en voor de hele reeks.

Verklaringsmodellen en theorieën over autisme

Quirijn Spijker is ervaringswerker bij GGZ Rivierduinen en docent aan de Hogeschool Leiden. Voor de NIPA psycho-educatie autisme die dit najaar verschijnt, heeft hij de belangrijkste theorieën, hypothesen en modellen die (aspecten van) autisme proberen te verklaren naast elkaar gezet.

Momenteel wordt in de zorg nog vaak vanuit 3 klassieke theorieën naar autisme gekeken: de theory of mind, centrale coherentie en executieve functies. Deze theorieën worden in de praktijk echter allang niet meer als toereikend ervaren. En in de afgelopen decennia zijn er behoorlijk wat nieuwe theorieën, hypotheses en verklaringsmodellen bijgekomen.

Tot nu toe is er voor zover bekend geen enkele theorie die ál het gedrag waarop de DSM-classificatie ASS is gebaseerd kan verklaren. Ook zijn er theorieën die elkaar tegenspreken. Toch kunnen ze inzicht geven in een of meer aspecten van een persoon. Mensen met autisme zullen zich in de ene theorie meer herkennen dan in de ander. Dat is logisch, want de DSM-classificatie Autismespectrumstoornis (ASS) is maar op een klein deel van totale menselijke functioneren gebaseerd. Er zijn meer verschillen tussen mensen met autisme dan overeenkomsten.

Wat is dan de meerwaarde van die verschillende theorieën en verklaringsmodellen? In zijn presentatie gaat Quirijn in op wat het toevoegt om breder naar autisme te kijken. Ook laat hij zien hoe je deze als hulpverlener kunt inzetten in de zorg voor of begeleiding van mensen met autisme. Hierbij maakt hij gebruik van zijn ervaring als hulpverlener én van zijn persoonlijke ervaringen.

Voor wie?

Het webinar is gratis toegankelijk voor geïnteresseerde (ervaringsdeskundige) medewerkers werkzaam bij een van de vijf NIPA-leden. Ook medewerkers die niet (veel) met mensen met autisme werken, zijn van harte welkom. Geen NIPA-lid en wel interesse? Dan kun je tegen een kleine bijdrage deelnemen.

  • NIPA-leden: gratis (Altrecht, GGZ NHN, GGZ Rivierduinen, Lister en de Parnassia Groep)
  • Geen NIPA-lid: € 19,95 per gekozen lunchwebinar
  • Geen NIPA-lid: € 59,95 voor heel de reeks (= 3 + 1 gratis)

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier