Online meedoen aan ‘Crisis of kans in autismehulpverlening’

Spreker(s) Céline Mollink, Bram Bovendeerd, Derek Strijbos, Gerrit Glas, - Patricia Wijngaarden
Naam van de organisatie Dimence (GGZ Overijsel)

Op dinsdagmiddag 22 maart 2022 organiseert het SCOS, Dimence (Overijssel) een Invitational Conference over de zorgwekkende stand van zaken in de autismehulpverlening.
We zien veel mensen met autisme lijden aan een chronische mismatch met de omgeving en aan breuken op tal van levensterreinen. Er ontstaat sociogene schade en aan de GGz wordt gevraagd dit ‘op te lossen’. Is dat terecht, helpt dat wel of is het dweilen met de kraan open?
Daarnaast is er grote personeelskrapte, sluiting van autismeteams, zeer lange wachttijden, eenzaamheid in de behandelkamer en onvoldoende samenwerking.

Deze middag willen we met 50 genodigden live reflecteren op de stand van zaken in de autismehulpverlening. Allemaal betrokken deskundigen uit diverse gremia; van beleidsmakers tot ervaringsdeskundigen, van behandelaren tot zorgverzekeraars. Samen willen we op zoek naar oplossingsrichtingen.

Je kan meekijken met een livestream (aanmelding verplicht).