Online refereerbijeenkomst ASS bij meisjes en jonge vrouwen

Spreker(s) spreker
Naam van de organisatie

ASS bij meisjes/vrouwen laat zich vaak anders zien en vraagt een specialistische kijk en aanpak. Vaak worden de signalen die de meisjes uitzenden niet goed herkend door de professional omdat meisjes met ASS veelal sterker zijn qua verbale mogelijkheden en social skills. Daardoor is er risico op misdiagnostiek en onjuiste behandeling.

Deze bijeenkomst staat in het teken van het (tijdig) herkennen van de signalen en kenmerken bij meisjes met ASS, alsook wat ingezet kan worden qua behandeling en hoe dit zich onderscheidt van de ‘reguliere ASS-behandeling’.

Verder is bekend dat er een discrepantie is tussen de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij meisjes met ASS; dit heeft invloed op de identiteitsontwikkeling. Bij deze refereeravond zal hier aandacht voor zijn, ook vanuit een ervaringsdeskundige.

Organisatie: Verschillende instellingen slaan samen met Accare de handen ineen om behandelaars, docenten, beleidsmakers en leidinggevenden werkzaam in de zorg voor jeugd, meerdere malen per jaar, op diverse locaties een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd. De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.