Oratie Sander Begeer

Spreker(s) Sander Begeer
Naam van de organisatie NAR

Op vrijdag 20 mei 2022 wordt hoofdonderzoeker en oprichter van het Nederlands Autisme Register (NAR) Sander Begeer officieel benoemd tot hoogleraar Diversiteit van Autisme: Ontwikkeling, Diagnostiek en Behandeling. Hij houdt een inaugurele rede getiteld ‘Achter de spiegel: het spectrum van autisme’. De inaugurele rede is online en live bij te wonen.

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer

dr. S.M. Begeer 

benoemd tot hoogleraar Diversiteit van Autisme: Ontwikkeling, Diagnostiek en Behandeling, zijn ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede

ACHTER DE SPIEGEL: HET SPECTRUM VAN AUTISME

Deze zitting is bepaald op vrijdag 20 mei 2022 om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

De rede is te volgen  via de livestream.

Amsterdam, maart 2022

prof.dr. J.J.G. Geurts, decaan
prof.dr. M.W. van Tulder, rector magnificus