Prikkelverwerking en dyspraxie bij autisme

Spreker(s) Anneke Groot
Naam van de organisatie Logacom

Inleiding

Neurospeciale kinderen en jongeren begrijpen en begeleiden

Neurospeciale kinderen (kinderen met ASS, AD(H)D, DCD) zijn moeilijk stuurbaar, maken contact op hun voorwaarden, zijn snel overprikkeld, bewegen veel of blijven juist hangen. Ze reageren sociaal niet passend en worden daarom vaak cognitief onder- of overschat. Dat kan leiden tot grote problemen in de opvoeding, de begeleiding en op school.

In dit webinar vertelt Anneke Groot over het gedrag van kinderen en jongeren met autisme. Veel van het gedrag is de communicatie van onderliggende problemen met prikkelverwerking en dyspraxie. Zo kan het zijn dat een kind niet reageert op wat je van hem vraagt, niet omdat hij lui is of geen zin heeft, maar omdat hij meer tijd nodig heeft om zichzelf te organiseren. De impact op de ontwikkeling van de executieve functies, de communicatie, de cognitieve en het sociale inzicht komen aan bod. Het perspectief en de beleving van de kinderen staan hierin centraal.

We gaan aan de slag met een aantal praktische bouwstenen en handvatten om beter af te stemmen op die onderliggende problemen. Dit resulteert in minder stress voor de kinderen en meer mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling.

Programma

13:00 Inloop waiting room
13:25 Intro door host van Logacom
13:30 Autisme, prikkelverwerking en dyspraxie
14:20 Vragen deelnemers
14:30 Pauze
14:40 Impact op cognitie, executieve functies, communicatie en sociaal inzicht 
15:40 Vragen deelnemers 
15:55 Afsluitronde
16:00 Einde

Doelgroep

Iedereen die met deze kinderen en jongeren werkt, zoals jeugd- en gezinsprofessionals, (ortho)pedagogen, (gz-)psychologen, ib’ers en leerkrachten (speciaal) onderwijs, en natuurlijk ouders.

Certificaat

Voor dit webinar is vooraf geen accreditatie aangevraagd. Bij al onze bijeenkomsten (online en fysiek) kunt u een certificaat van deelname ontvangen voor eigen administratie.