Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling”.

Spreker(s) Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid
Naam van de organisatie Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid

In de Week van de Psychiatrie organiseert de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid opnieuw een webinar voor hulpverleners werkzaam in de psychiatrie.

Het doel van dit webinar is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie, zodat hulpverleners hoogbegaafdheid beter leren herkennen, en de psychiatrische diagnostiek en behandeling hierop kunnen aanpassen.

Belangrijke vragen die onder meer aan bod zullen komen, zijn:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Wat zijn de cognitieve- en zijnskenmerken van hoogbegaafdheid?
  • Hoe onderscheid je hoogbegaafdheid van een autismespectrumstoornis of ADHD?
  • Wat is kenmerkend bij een dubbeldiagnose?
  • Waarom heeft het meerwaarde om rekening te houden met hoogbegaafdheidskenmerken in je behandeling, en waar let je dan op?

Na het volgen van dit webinar zul je gerichter kunnen overwegen of hoogbegaafdheid bij je patiënt een rol kan spelen in de klachten. Daarnaast heb je basishandvatten voor je psychiatrische diagnostiek en behandeling van hoogbegaafde patiënten.

Aanmelding
Via formulier  op Webinar “Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling”. – Kennisnetwerk Psychiatrie en HB (kennisnetwerkphb.nl)

Duur
1 uur, waarna gelegenheid voor vragen

Kosten
€17,50