Tips bij bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen

Spreker(s) Veerle Berghmans
Naam van de organisatie Autisme Centraal
Docent: Veerle Berghmans
Onder vrijheidsbeperkende maatregelen verstaan we alle maatregelen die een persoon beperken in zijn keuze- en of bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid beperken in de vorm van afzondering, fixatie en/of medicatie wordt ook wel als vrijheidsberoving omschreven.Vrijheidsbeperking wordt zo weinig mogelijk toegepast, enkel wanneer de omstandigheden dit vereisen en er geen andere oplossingen/antwoorden zijn. We gaan weloverwogen en uiterst zorgzaam te werk. Hoe doen we dit specifiek voor cliënten met autisme? Waar gaan we (nog) meer op letten of anders doen?

We verkennen 10 concrete/praktische tips om hier bewust mee aan de slag te gaan.