Webinar autisme, wat kun je wel!

Spreker(s) Natasja Hoogerheide, Nely Sieffers, Marjon Kuipers en Maartje de Vries
Naam van de organisatie Netwerk Beter Samen: leren van gezinnen met (ex-)thuiszitters

Veel kinderen met (een vermoeden van) autisme lopen vast in het onderwijs en lopen risico om thuiszitter te worden. Dit geeft veel hoofdbrekens in de thuissituatie, scholen en hulpverlening want voor je het weet escaleert het en ook in de samenwerking is het vaak ingewikkeld. Met het thema wat kun je wel! wordt in dit webinar ingegaan op twee gezinssituaties en vanuit de wetenschap een onderbouwing gegeven waarom zaken stagneren en waarom de aanpak die is ingezet in deze gezinnen ook succesvol is.

Natasja Hoogerheide en Nely Sieffers zijn beide moeders van inmiddels jongvolwassenen (met o.a. autisme) en hebben een out of the box aanpak ontwikkeld nadat ze volledig vastliepen met hun kind(eren) op school en in de hulpverlening.

Marjon Kuipers, gedragsanalist, mediator en eigenaar van de Autisme Academie geeft vanuit de wetenschap een reflectie en onderbouwing op de ervaringen van Natasja en Nely. Waarom liepen deze kinderen zo vast en waarom heeft hun aanpak ervoor gezorgd dat de inmiddels jongvolwassene zonen zonder hulpverlening en medicatie een gezonde ontwikkeling maken in hun werk of onderwijsloopbaan?

Lees hier meer.