Webinar Hoe kan het dat makkelijk lerenden thuiszitters worden?

Spreker(s) Willy de Heer
Naam van de organisatie Balans
Inzichten uit onderzoek onder thuiszittende makkelijk lerenden.

Tijdens dit webinar licht dr. Willy de Heer haar rapport Helderheid van 14 september 2022 nader toe. Dit onderzoeksrapport is opgesteld in opdracht van samenwerkingsverband 20.01 met de volgende vraagstelling:

“Met welk aanbod van het samenwerkingsverband kunnen hoog intelligente en -begaafde leerlingen die zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs, (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs en wat is nodig om een dekkend netwerk te realiseren voor leerlingen met een hoogbegaafdheidsprofiel rn/of leerlingen met een ondersteuningsbehoefte?”

Voor dit onderzoek zijn ouders en hulp- en zorgverleners van de in de vraagstelling genoemde leerlingen geënquêteerd en geïnterviewd.

Het onderzoek geeft een beeld wat een passend onderwijsaanbod kan zijn voor hoogbegaafde kinderen (of kinderen met een ondersteuningsbehoefte zoals autisme/ADHD) en welke gevolgen het heeft als het aanbod niet passend is. Hoewel het onderzoek regionaal is uitgevoerd, zijn de resultaten landelijk toe te passen. Dr. Willy de Heer brengt het rapport dan ook onder de aandacht bij professionals, de politiek en ouders.

Het onderwijsaanbod voor hoog intelligente kinderen laat op dit moment nog steeds veel te wensen over, met alle gevolgen van dien. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk partijen hiervan op hoogte zijn en dat zij handvatten krijgen om op korte termijn verandering in het aanbod aan te brengen.

Tijdens de presentatie laten wij ook een ervaringsdeskundige ouder aanbod en een medewerker Passend Onderwijs aan het woord. Na de presentaties is er de mogelijkheid om vragen te stellen en om in gesprek te gaan met elkaar.

Meer informatie over Willy de Heer https://www.scienceonair.com/wetenschappers/willy-de-heer

We hopen jullie te zien tijdens het webinar. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn meld je dan toch aan. Je ontvangt 1 dag van tevoren een mail met daarin de ZOOM link waarmee je direct kan inloggen en deelnemen.

Binnen enkele weken na het webinar krijg je een link op de mail waarbij de opname van de presentatie kan worden terug gekeken.

Wanneer je je persoonsgegevens achterlaat op het aanmeldformulier, gebruikt Balans dit voor het toesturen van informatie over dit webinar of evenement. En kan Balans dit gebruiken om je te benaderen met mogelijk andere informatie van Balans die mogelijk interessant is voor jou. Wij delen persoonsgegevens nooit met derden.

Aanmelden: Webinar Hoe kan het dat makkelijk lerenden thuiszitters worden? Tickets, ma, 20 mrt. 2023 om 19:30 | Eventbrite

Kosten: € 6,28  leden balans en mama vita gratis.