Webinar Minder stress, minder autisme

Spreker(s) Marjon Kuipers en Saskia Buma
Naam van de organisatie Logacom
Inleiding

Wereldwijd weten wij nog steeds niet wat autisme precies is. Er zijn veel verschillen in hoe mensen met autisme hun autisme beleven. Wat mensen met autisme wel gemeenschappelijk hebben is de mate van stress-gevoeligheid die over het algemeen hoger ligt dan bij mensen zonder autisme. Te veel stress geeft overprikkeling waar mensen met autisme meestal extra gevoelig voor zijn. Daarom kan het verminderen van stress(gevoeligheid) ook helpen de overprikkeling te reduceren waardoor klachten die hieruit volgen afnemen. In dit webinar komen nieuwere inzichten van stressreductie aan de orde.

De wetenschap op het gebied van stress, trauma, hechting en leefstijl in relatie tot autisme en andere DSM-diagnostiek is nog volop in ontwikkeling, maar het is wel duidelijk dat we niet meer om de hoopvolle ontwikkelingen op dit terrein heen kunnen.

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis over stress en de invloed hiervan op het leven is noodzakelijk. Kennis op nog diepere lagen, die nodig is voor een gezonde ontwikkeling en groei, voor autonomie en zelfrealisatie. Kennis van jezelf als je autisme hebt en kennis voor de ondersteuners van degene met autisme.

Programma

09:30 Inloop waiting room
10:00 Intro door host Logacom
DEEL 1
10:10 Drie breinen en stress
Trauma en hechting
Veranderen van gedrag en waarom dit zo lastig is
Uitleg met stofjes uit onze chemische fabriek
11:15 Pauze
DEEL 2
11:30 Oefening adem en invloed op stress
Oefening adem en emotie en invloed op stress
Sturing gedrag door waarden, vermijden of bereiken
Oefening waarden
12:15 Projectie
Oefening wat projecteer jij
12:30 Discussie en vragen
12:45 Afsluiting

Doelgroep

Dit webinar biedt nieuwe mogelijkheden voor mensen met autisme, hun ouders, partners en ook voor professionals in (jeugd)zorg en onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd door het SKJ (SKJ211182) voor 2.50 punten.


Procedure & Voorwaarden
Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door.

Presentie en certificaat
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. De host van Logacom controleert bij aanvang en aan het einde van het webinar de aanwezigheid van deelnemers.
Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar office@logacom.nl.