Webinar Werk en autisme

Gratis Webinar, georganiseerd door het NAR, GGz centraal Emerhese en het SAM (Stress Autism Mate) team.

Gratis

Bewegen en het autistisch lichaam: aanrader of niet?

webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en sport voor volwassenen door Marten Ketelaar vanuit het perspectief van een man met autisme sport en competitie en tips om zelf meer te bewegen onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam.

gratis of gift

Autisme en stimmen: “zit nou eens stil!”

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en stimmen: herhaaldelijk zelfstimulerend gedrag bij mensen met autisme door B'Elanna Leenders vanuit het perspectief van een autistische vrouw, aangevuld met ervaring als zorgmedewerker wat is stimmen, waarom stimmen autistische mensen en hoe wordt daar mee omgegaan? tips en adviezen vanuit ervaringsperspectief onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam

gratis of gift

Webinar Sensory Profile

Hoe interpreteer je die gegevens en hoe maak je hypotheses voor onderzoek? In deze webinar leggen we dat uit aan de hand van een concreet voorbeeld. Zo krijgt de Sensory Profile de juiste betekenis en plaats in je interventie.
LET OP! Deze webinar gaat over de Sensory Profile NL. We zullen kort de bevindingen tot nu toe meenemen vanuit de SP2.

gratis

Autisme en seksualiteit- lunchwebinarreeks autisme 2023

r. Jeroen Dewinter is klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welbevinden aan Tilburg University.

Foto: Bram Saeys GGzE, O&O Special

Seksualiteit en autisme: er lijkt steeds meer interesse en aandacht voor dit thema, maar hebben we er genoeg aandacht voor in onze samenwerking als professionals met jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving? Is dat nodig? Wat kunnen we in de hulpverlening en daarbuiten doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen? 

€19.95