Transgender & LVB + Lancering

Maak kennis met het splinternieuwe hulpverleningsplatform; transtoegankelijk.nl, tijdens deze gratis Webinar: transgender & LVB.

Autisme en Verstandelijke beperking | NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

In 2023 organiseert het NIPA een lunchwebinarreeks van 4 webinars over aan autisme gerelateerde onderwerpen. Het doel van de lunchwebinars is kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De reeks heeft een praktische inslag: de deelnemers worden telkens voorzien van bruikbare informatie en handreikingen die ze, bij wijze van, dezelfde dag nog op de werkvloer kunnen toepassen. Je kunt […]

€19.95

Vier strategieën om met je autisme om te gaan

Webinar van 60 minuten, inclusief tijd voor vragen
Over praktische strategieën die kunnen helpen om met je autisme om te gaan
Het is vooral gebaseerd op zijn eigen ervaringen als volwassene met autisme
Dit is een veel praktischer, concreter en toegepaster webinar dan Frederiks presentaties over de geschiedenis van autisme
Frederiks praktische benadering gaat uit van het idee van Martine Delfos en Hans Asperger dat bij mensen met autisme het verstand zich eerder ontwikkelt dan het gevoel

gratis of gift

Leo Kanner over autisme en emoties

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen door dr. Frederik Boven over de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner die als eerste het zogenaamde 'klassiek autisme' beschreef en het idee verdedigde dat autisme een emotionele stoornis is in de periode 1943 tot 1973 dit Webinar gaat over twee hoofdstukken uit Frederiks proefschrift

Hans Asperger over de positieve kanten van autisme

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger en zijn visie op de positieve kanten van autisme bij kinderen zoals hij die al beschreef in de jaren 1940 en die ook relevant zijn voor autistische volwassenen nu dit Webinar gaat over twee hoofdstukken uit Frederiks proefschrift

Supervisie autismevriendelijke therapeut

In deze supervisie nemen we casussen onder de loep vanuit de AutismeCentraalMethodiek.Als jij cliënten met ASS begeleidt in een therapeutische setting en hierbij de AutismeCentraalMethodiek hanteert als houvast, dan geeft deze supervisie vast nog meer diepgang aan jouw begeleidingen.

€90

Autisme & Eetproblemen

Natalie Vogel, ervaringsdeskundige en Anniek Groenendijk-Hartsuijker zullen deze webinar verzorgen.
Na een korte algemene inleiding over wat Autisme is zal Natalie vanuit haar expertise informatie geven.

€10.00

AKO kennisbijeenkomst Autisme & Hoogsensitiviteit

Mensen met autisme* (met een normale ontwikkeling en verstandelijk beperkt) herkennen zich vaak in aan aantal gedragskenmerken van hoogsensitiviteit. Wat zijn nu de overeenkomsten en verschillen? Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) organiseert op 8 juni 2023 (14:30 – 17:00 uur) een blended kennisbijeenkomst over 'Autisme & hoogsensitiviteit'.

Gratis – €150

Eetstoornissen bij autisme | NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

Sabrina Schröder is psycholoog en promovenda bij Altrecht Rintveld Eetstoornissen en docent bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Zij doet de presentatie samen met een ervaringsdeskundige die om privacy redenen niet genoemd wil worden in deze aankondiging.

€19.95

Verklaringsmodellen en theorieën over autisme | NIPA-lunchwebinarreeks autisme 2023

Quirijn Spijker is ervaringswerker bij GGZ Rivierduinen en docent aan de Hogeschool Leiden. Voor de NIPA psycho-educatie autisme die dit najaar verschijnt, heeft hij de belangrijkste theorieën, hypothesen en modellen die (aspecten van) autisme proberen te verklaren naast elkaar gezet.

Momenteel wordt in de zorg nog vaak vanuit 3 klassieke theorieën naar autisme gekeken: de theory of mind, centrale coherentie en executieve functies. Deze theorieën worden in de praktijk echter allang niet meer als toereikend ervaren. En in de afgelopen decennia zijn er behoorlijk wat nieuwe theorieën, hypotheses en verklaringsmodellen bijgekomen.

€19.95

Webinar ACT en Autisme

Francis Pascal Claes is psycholoog en gedragstherapeut in Vlaanderen. Hij vertelt over Acceptance & Commitment Therapie en autisme.

Tijdens dit webinar wensen we professionals die mensen met autisme begeleiden een inleiding te geven in een kader dat toelaat op een ACT-compatibele wijze en autismevriendelijke wijze te werken. We beschrijven de aanpassingen aan het therapeutische werk, zowel qua vorm als inhoud, die nodig zijn voor het werken met patiënten/cliënten met autisme en hun context, zowel toepasbaar voor kinderen en jongeren als volwassenen.

Gratis

Webinar SAM (Stress Autisme Maatje) junior

Op woensdag 27 september 2023 van 16:00 tot 18:00 uur, organiseert SAM junior een gratis online webinar over stress en autisme bij jongeren.

Gratis