Webinar Werk en autisme

Gratis Webinar, georganiseerd door het NAR, GGz centraal Emerhese en het SAM (Stress Autism Mate) team.

Gratis

Bewegen en het autistisch lichaam: aanrader of niet?

webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en sport voor volwassenen door Marten Ketelaar vanuit het perspectief van een man met autisme sport en competitie en tips om zelf meer te bewegen onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam.

gratis of gift

Autisme en stimmen: “zit nou eens stil!”

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en stimmen: herhaaldelijk zelfstimulerend gedrag bij mensen met autisme door B'Elanna Leenders vanuit het perspectief van een autistische vrouw, aangevuld met ervaring als zorgmedewerker wat is stimmen, waarom stimmen autistische mensen en hoe wordt daar mee omgegaan? tips en adviezen vanuit ervaringsperspectief onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam

gratis of gift