Zelfregulatie bij jongeren en (jong)volwassenen met autisme

In dit webinar geeft Jeroen Bartels (GZ psycholoog, docent en auteur van de boeken 'Zelfregulatie bij jongeren met autisme' en 'Zelfcontrole bij volwassenen met autisme') een uitleg over de relatie tussen autismespectrumstoornissen en zelfregulatieproblematiek.

€25

Online Workshop – Autisme en werk

Ton Verwey, Consulent/ coach bij Werkpad gaat met ons aan de slag over het onderwerp Autisme en werk. Hij vertelt over Werkpad en geeft een praktijkvoorbeeld met aandachtspunten hoe te werken met autisme. Een ervaringsdeskundige deelt zijn of haar verhaal.

Boekpresentatie Anders voelen, anders geloven

Maandagavond 10 oktober presenteren Hanneke Schaap en Gert van den Brink hun boek Anders voelen, anders geloven: over autisme en geloofservaring.
Hanneke en Gert gaan tijdens de presentatie kort in op hun boek. Waarom hebben zij het geschreven en wat is de kernboodschap? En: waarom zijn zij er blij mee? Ondertussen kunnen deelnemers via de chat hun vragen stellen. Hanneke en Gert zullen daarop reageren en erover in gesprek gaan.

Propriowatte? Praktische tips om aan de slag te gaan met het zintuig proprioceptie

Kan je cliënt ook niet stilzitten, of hangt je leerling steeds onderuit op zijn stoel? Is je kind “wild” als hij thuiskomt van school en laat hij steeds zijn bestek vallen aan tafel? Dan is er misschien nood aan het toevoegen van proprioceptische prikkels.

Maar hoe doe je dit nu? In dit webinar gaan we praktisch aan de slag en geven we verschillende voorbeelden hoe je kunt inspelen op dit zintuig, zoals bijvoorbeeld een verzwaringsdeken.

€25

NIPA-congres: Autisme in ConText

Dit tweede NIPA-congres gaat over autisme in de context. Wat kan de omgeving voor de persoon met autisme betekenen? De focus hierbij ligt op de hulpverlening, de naasten en de persoon met autisme zelf.

‘Con’ betekent in meerdere talen ‘met’ en is natuurlijk ook het eerste gedeelte van het woord ‘congres’. Het gaat dus ook over: autisme, hoe doen we het samen? Hoe creëer je een omgeving voor jezelf waarin je kan floreren?

verschillende tarieven

De holistische diagnostiek van Hans Asperger en Leo Kanner

Webinar van 90 minuten, inclusief tijd voor vragen en een korte pauze over de kinderartsen Hans Asperger en Leo Kanner die in de jaren '1930 en '1940 een holistische benadering ontwikkelden van de diagnostiek van autisme (hoe kun je zien dat iemand autisme heeft?)
Dit is een verdiepende en meer abstracte webinar dat voortbouwt op Frederiks eerdere webinars over Asperger en Kanner dit webinar gebaseerd op het proefschrift Solitary Persons? The Conceptualisation of Autism as a Contact Disorder by Frankl, Asperger, and Kanner.

Als onderwijs en leerlingen met autisme niet (lijken te) matchen

De zorg voor leerlingen met autisme breidt steeds verder uit. Voor vele leerlingen maakt deze zorg dat ze kwaliteitsvol onderwijs kunnen volgen.
Ondanks deze verbreding ontmoeten we nog steeds leerlingen met autisme die hun plaats niet vinden in het huidige onderwijsaanbod omwille van diverse redenen.
De vraag ‘hoort deze leerling nog wel thuis op school?’ horen we dan ook regelmatig terugkomen. Maar evengoed vanuit de leerling met autisme krijgen we dan te horen:

€25

Autistische volwassenen in gesprek over hun diagnose

Een online rondetafelgesprek van volwassenen met autisme. Zij vertellen hoe zij hun diagnose hebben ervaren en wat de impact ervan op hun leven is. Herkenbaarheid voor mensen met autisme en eye-openers voor de mensen in hun omgeving

Groepstherapie/trainingen en autisme

Begeleid jij mensen met autisme in een groepstherapie/ training waar iedereen zijn eigen rugzakje heeft en diverse problematieken? Bots jij dan weleens op het autistisch denken en weet je niet altijd hoe hier in groep mee om te gaan? Welke aanpassingen kunnen we doen om het maximale te halen uit je aanbod, zowel op praktisch als sociaal en communicatief vlak. Denk maar eens aan je lokaal, de manier van opdrachten geven, de indeling van groepen, … .In deze online cursus gaan we aan de slag om groepstherapie/ training meer autismevriendelijk te maken. Zodat iedereen kan deelnemen, zo stappen we af van de vaak vooropgestelde exclusiecriteria autisme.

€65

Supervisie autismevriendelijke therapeut

In deze supervisie nemen we casussen onder de loep vanuit de AutismeCentraalMethodiek.

Als jij cliënten met ASS begeleidt in een therapeutische setting en hierbij de AutismeCentraalMethodiek hanteert als houvast, dan geeft deze supervisie vast nog meer diepgang aan jouw begeleidingen.

€90

Zelfverwondend gedrag en autisme

Zelfverwondend gedrag, waarom? Is dit voor aandacht? Of wil deze persoon de mentale pijn omzetten naar fysieke pijn? Of is het nu werkelijk een communicatiemiddel? Vaak blijven we oppervlakkig in het zoeken naar een betekenis en linken we het rechtstreeks aan het gedrag zelf. We duiken als het ware niet diep genoeg onder het waterpeil. En wat voor effect heeft zelfverwondend gedrag nu op jezelf en het team?

Webinar Minder stress, minder autisme

Wereldwijd weten wij nog steeds niet wat autisme precies is. Er zijn veel verschillen in hoe mensen met autisme hun autisme beleven. Wat mensen met autisme wel gemeenschappelijk hebben is de mate van stress-gevoeligheid die over het algemeen hoger ligt dan bij mensen zonder autisme. Te veel stress geeft overprikkeling waar mensen met autisme meestal extra gevoelig voor zijn. Daarom kan het verminderen van stress(gevoeligheid) ook helpen de overprikkeling te reduceren waardoor klachten die hieruit volgen afnemen. In dit webinar komen nieuwere inzichten van stressreductie aan de orde.

€125