Zelfverwondend gedrag en autisme

Zelfverwondend gedrag, waarom? Is dit voor aandacht? Of wil deze persoon de mentale pijn omzetten naar fysieke pijn? Of is het nu werkelijk een communicatiemiddel? Vaak blijven we oppervlakkig in het zoeken naar een betekenis en linken we het rechtstreeks aan het gedrag zelf. We duiken als het ware niet diep genoeg onder het waterpeil. En wat voor effect heeft zelfverwondend gedrag nu op jezelf en het team?

Autisme en onderprikkeling

Webinar over autisme en onderprikkeling bij volwassenen met een gemiddelde tot hoge intelligentie

gratis of gift

Webinar Autisme, Seksualiteit en Relaties

Mensen met autisme hebben net als mensen zonder autisme seksuele gevoelens en verlangens. Veel verloopt hetzelfde in de seksuele ontwikkeling bij mensen met- en zonder een autismespectrumstoornis.

We zien echter in de praktijk soms seksuele problemen zichtbaar worden in de partnerrelatie. (Sensorische) informatieverwerking heeft naast enkele zaken invloed op de beleving van seksualiteit. Het kan leiden tot seksuele disfuncties en problemen.
In het webinar zullen Jasper Wagteveld en Welmoed Visser-Korevaar op zoek gaan naar antwoorden op seksuologische vragen in een partnerrelatie bij autisme. Wat zijn interventies in behandeling bij partnerrelaties en hoe houden we in het gesprek rekening met het autisme. Is dat eigenlijk nodig?

€5 – €15

NIPA lunch Webinar ‘Autisme en executieve functies’

Het gebruik maken van executieve functies kan voor mensen met autisme uitdagend zijn. Executieve functies zijn mentale processen die essentieel zijn voor zelfregulatie: het reguleren van gedachten, gevoelens en gedrag. Het aankomende NIPA-lunchwebinar op 6 februari a.s. gaat over dit onderwerp en over de ZEEF-methodiek; een praktische tool voor zelfregulatie.

€10

Webinar Minder stress, minder autisme

Wereldwijd weten wij nog steeds niet wat autisme precies is. Er zijn veel verschillen in hoe mensen met autisme hun autisme beleven. Wat mensen met autisme wel gemeenschappelijk hebben is de mate van stress-gevoeligheid die over het algemeen hoger ligt dan bij mensen zonder autisme. Te veel stress geeft overprikkeling waar mensen met autisme meestal extra gevoelig voor zijn. Daarom kan het verminderen van stress(gevoeligheid) ook helpen de overprikkeling te reduceren waardoor klachten die hieruit volgen afnemen. In dit webinar komen nieuwere inzichten van stressreductie aan de orde.

€125

Communicatie bij autisme: de theorie van George Frankl

webinar van 50 minuten, inclusief tijd voor vragen, over wat er mis kan gaan in de communicatie bij mensen met autisme zoals dat in de geschiedenis beschreven werd door George Frankl (1879-1975). Hij inspireerde de grondleggers van het autismeonderzoek (Leo Kanner en Hans Asperger)

Autisme & trauma(verwerking)

Het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) organiseert op 28 februari 2023 (14:30 – 17:00 uur) een blended kennisbijeenkomst over 'Autisme & trauma(verwerking)'. Met toonaangevende sprekers Liesbeth Mevissen, Ella Lobregt - van Buuren, Beanke Meddeler – Polman en Ilse van der Velde(n). Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd. Wil je (online) meedoen? Meld je aan.

€50 – €125

Als één partner autisme heeft…. en de ander niet

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en relaties door Peter van Dijk vanuit het perspectief van een man met autisme; persoonlijke verhalen zorgen voor herkenning wat doe je bijvoorbeeld als de partner zonder autisme steeds zegt: "ik praat tegen een muur" of "waarom reageer je zo kortaf"?
een goede communicatie kan voor meer begrip en minder irritatie zorgen, maar hoe bereik je dat?

Begripsniveaus uitgediept (verstandelijke beperking)

‘Waarom blijft die bewoner maar aan me vragen wat we gaan doen, als hij een dagschema heeft?’ ‘Ik maakte voor hem een stappenplan, maar hij gebruikt het niet!’

Het zijn enkele uitspraken die we vaak te horen krijgen van mensen die werken met personen met een verstandelijke beperking en autisme. Deze dubbele diagnose kan heel wat uitdagingen met zich mee brengen. Op communicatief gebied is het voor hen niet altijd evident om te begrijpen en begrepen te worden. Er bestaat een gevaar van overschatting, wat soms kan resulteren in stress of zelfs gedragsmoeilijkheden.

€65

Webinar Hoe kan het dat makkelijk lerenden thuiszitters worden?

Inzichten uit onderzoek onder thuiszittende makkelijk lerenden.

Tijdens dit webinar licht dr. Willy de Heer haar rapport Helderheid van 14 september 2022 nader toe. Dit onderzoeksrapport is opgesteld in opdracht van samenwerkingsverband 20.01 met de volgende vraagstelling:

€6.28

Psychiatrie en hoogbegaafdheid – van diagnostiek tot behandeling”.

In de Week van de Psychiatrie organiseert de Stichting Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid opnieuw een webinar voor hulpverleners werkzaam in de psychiatrie.

Het doel van dit webinar is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie, zodat hulpverleners hoogbegaafdheid beter leren herkennen, en de psychiatrische diagnostiek en behandeling hierop kunnen aanpassen. 

€17.50

online Open Dag ICT-opleiding inclusief baanbemiddeling

Online Open Dag 25 maart - Maak kennis met ITvitae!
Op zaterdag 25 maart organiseren we van 11:00-12:15 uur een online Open Dag voor potentiële studenten, hun ouders, coaches en voor iedereen die meer wilt weten van onze aanpak.