Webinar SAM (Stress Autisme Maatje) junior

Op woensdag 27 september 2023 van 16:00 tot 18:00 uur, organiseert SAM junior een gratis online webinar over stress en autisme bij jongeren.

Gratis

Webinar Werk en autisme

Gratis Webinar, georganiseerd door het NAR, GGz centraal Emerhese en het SAM (Stress Autism Mate) team.

Gratis

Bewegen en het autistisch lichaam: aanrader of niet?

webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en sport voor volwassenen door Marten Ketelaar vanuit het perspectief van een man met autisme sport en competitie en tips om zelf meer te bewegen onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam.

gratis of gift

Autisme en stimmen: “zit nou eens stil!”

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en stimmen: herhaaldelijk zelfstimulerend gedrag bij mensen met autisme door B'Elanna Leenders vanuit het perspectief van een autistische vrouw, aangevuld met ervaring als zorgmedewerker wat is stimmen, waarom stimmen autistische mensen en hoe wordt daar mee omgegaan? tips en adviezen vanuit ervaringsperspectief onderdeel van de themaweek Autisme en het lichaam

gratis of gift

Online OPEN DAG voor STUDENTEN

Maak kennis met ITvitae!
Op zaterdag 28 oktober organiseren we van 11:00-12:15 uur een online Open Dag voor potentiële studenten, hun ouders, coaches en voor iedereen die meer wilt weten van onze aanpak.

Tijdens dit webinar
• horen deelnemers meer over onze ICT-opleidingsprogramma's,
• delen (oud)studenten hun ervaring,
• krijg je informatie over mogelijke werkgevers en
• informatie over de begeleiding die ITvitae biedt vanaf de opleiding tot en met de nieuwe baan.

Via de chat is er volop ruimte voor het stellen van vragen

Gratis

Webinar Sensory Profile

Hoe interpreteer je die gegevens en hoe maak je hypotheses voor onderzoek? In deze webinar leggen we dat uit aan de hand van een concreet voorbeeld. Zo krijgt de Sensory Profile de juiste betekenis en plaats in je interventie.
LET OP! Deze webinar gaat over de Sensory Profile NL. We zullen kort de bevindingen tot nu toe meenemen vanuit de SP2.

gratis

Als één partner autisme heeft…. en de ander niet

Webinar van 45 minuten, inclusief tijd voor vragen over autisme en relaties door Peter van Dijk vanuit het perspectief van een man met autisme; persoonlijke verhalen zorgen voor herkenning wat doe je bijvoorbeeld als de partner zonder autisme steeds zegt: "ik praat tegen een muur" of "waarom reageer je zo kortaf"?
een goede communicatie kan voor meer begrip en minder irritatie zorgen, maar hoe bereik je dat?

Autistische emoties; ik voel, ik voel wat jij niet voelt

Webinar over emoties die specifiek voortkomen uit autistische eigenschappen. Vanuit de eigen ervaring van een volwassen man die op latere leeftijd zijn diagnose kreeg om bij te dragen aan autistische emotionele intelligentie
Autistische emoties benaderd als eigen emoties, en niet als stoornis. Theorie over o.a. ik/ander-differentiatie, centrale coherentie, verwerking, afscheid nemen

Vier strategieën om met je autisme om te gaan

Webinar van 60 minuten, inclusief tijd voor vragen
Over praktische strategieën die kunnen helpen om met je autisme om te gaan
Het is vooral gebaseerd op zijn eigen ervaringen als volwassene met autisme
Dit is een veel praktischer, concreter en toegepaster webinar dan Frederiks presentaties over de geschiedenis van autisme
Frederiks praktische benadering gaat uit van het idee van Martine Delfos en Hans Asperger dat bij mensen met autisme het verstand zich eerder ontwikkelt dan het gevoel

gratis of gift

Hoe word je behalve een aantrekkelijke ook een toegankelijke werkgever?

Dit interactieve webinar is interessant voor professionals in recruitment en HR van organisaties, die inzetten op inclusie. En voor managers en medewerkers, die in hun werk te maken hebben met mensen met autisme.

Hoe zorg je voor een toegankelijke sollicitatie? Wat is nodig om ook voor deze medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn? En nog belangrijker: hoe help je ze hun talenten optimaal te benutten?

In het MEE Academie webinar op 30 november gaan we daarover in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Je krijgt daarbij tips, die je meteen kunt toepassen in de dagelijkse werksituatie.

Autisme en seksualiteit- lunchwebinarreeks autisme 2023

r. Jeroen Dewinter is klinisch psycholoog bij GGzE en senior researcher bij Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welbevinden aan Tilburg University.

Foto: Bram Saeys GGzE, O&O Special

Seksualiteit en autisme: er lijkt steeds meer interesse en aandacht voor dit thema, maar hebben we er genoeg aandacht voor in onze samenwerking als professionals met jongeren en volwassenen met autisme en hun omgeving? Is dat nodig? Wat kunnen we in de hulpverlening en daarbuiten doen om het seksueel welbevinden van jongeren en volwassenen met autisme te bevorderen? 

€19.95