Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Naam coördinator :

Donate van Rijswijk –  Veluwe en Oostgelderland (foto rechts)

Margareth de Boer – Zuid-Gelderland (foto links)

 

E-mail coördinator:
E-mail coördinator:
Twitter:

Missie en Visie

Missie: ‘Samen werken aan samenwerken’  

Binnen het SAG werken mensen met autisme, hun naasten en professionals samen aan een inclusieve samenleving, om: 

  • Zorg/ondersteuning op de verschillende levensterreinen te verbeteren en hierin de samenwerking op te zoeken 
  • Casuïstiek, kennis en ervaring te delen  
  • Een realistisch beeld van autisme te bevorderen 
  •  De participatie van mensen met autisme te verbeteren