Autisme Netwerk Groningen

Coördinator:
Roelie Veldhuis
Facebook:

Missie en Visie

Missie 
Het ANG wil onder het motto ‘delen in plaats van verdelen’ bijdragen aan een inclusieve (autismevriendelijke) samenleving.
Een samenleving die uitgaat van de kracht van diversiteit waar mensen met autisme naar vermogen en duurzaam op alle levensterreinen een volwaardig leven kunnen leiden.
Dat vraagt integrale samenwerking, (h)erkenning van elkaars expertise en een platform- en verbindingsfunctie. 

 Visie
Het ANG wil:  

  • bijdragen aan een realistisch beeld van autisme; 
  • passende adequate maatwerkondersteuning langs de levensloop en bij alle levensterreinen stimuleren en bevorderen; 
  • een platform en verbindingsfunctie faciliteren waarbij autismekennis/-kunde vanuit wetenschap, praktijk én ervaring ontsloten en gebundeld wordt; 
  • het elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar versterken door integrale afstemming, samenhang en samenwerking faciliteren en initiëren.