Laatste nieuws

Het nieuws op deze website gaat alleen over ontwikkelingen, acties en/of resultaten van het landelijk autismenetwerk. Nieuws over de regionale autismenetwerken vind je op de websites van de regionale netwerken.

 

Agendaoverzicht met autisme gerelateerde Webinars in Nederland

Agendaoverzicht met autisme gerelateerde Webinars in Nederland

Het landelijk Autismenetwerk Nederland neemt het initiatief om autisme gerelateerde Webinars te bundelen op één websitepagina. Met als doel één vindplaats te creëren en snelle verspreiding van deze informatie mogelijk te maken voor coördinatoren en hun achterban.

Lees meer
Autismenetwerken maken professionaliseringsslag

Autismenetwerken maken professionaliseringsslag

De afgelopen jaren hebben 19 regionale autismenetwerken, vanuit financiering door regionale partners én subsidie van VWS, samengewerkt aan professionalisering. Met gepaste trots presenteren we vandaag de handreiking, waarin onze gezamenlijke kennis en processen op handzame en toegankelijke wijze voor de coördinatoren gebundeld zijn.

Lees meer
Meten is weten – landelijke terugblik op de resultaten in 2020

Meten is weten – landelijke terugblik op de resultaten in 2020

Sinds 2006 organiseren professionals in zorg, welzijn en onderwijs zich in regionale autismenetwerken. Inmiddels zijn er 17 van deze goed functionerende netwerken, waarin kennis wordt uitgewisseld, signalen worden opgepakt en er gezamenlijk wordt opgetrokken om méér en steeds betere beeldvorming en dienstverlening aan mensen met autisme en hun naasten te bieden.

Bijna 500 convenantpartners in 17 regio’s kwamen, ondanks de beperking van de corona-pandemie, meer dan 100 keer bij elkaar in 2020. Benieuwd naar andere opbrengsten  vanuit de regionale autismenetwerken in 2020? Bekijk of download onze factsheet vol inspirerende quotes en cijfers.

Lees meer
Coördinatoren inspireren elkaar op bijeenkomst 3 juni

Coördinatoren inspireren elkaar op bijeenkomst 3 juni

  Op 3 juni 2021 vond het tweede online coördinatoren overleg plaats via MS Teams.  De coördinatoren en een aantal (naasten van) mensen met autisme namen deel aan deze meeting. Er is veel om in de regio trots op te zijn We startten het overleg met een rondje langs alle netwerken ‘Waar ben je trots op in je regionale autismenetwerk?’. Het leverde maar liefst drie pagina’s op met regionale...

Lees meer
Online kennis delen voor grote groepen

Online kennis delen voor grote groepen

De kennisdeling in de regionale autismenetwerken vond in 2020 overwegend online plaats en bereikten de netwerken een groot publiek.

De coördinatoren van het Limburgse (Henrike), Amsterdamse (Laura) en Overijsselse (Angela) vroegen zich af: “Hoe zouden we een vervolg kunnen geven aan landelijke online bijeenkomst(en) organiseren en hoe kunnen we de opgedane kennis delen?”.  Zij startten een inventarisatie onder de coördinatoren van de regionale autismenetwerken.   

Deze inventarisatie leverde vier resultaten op: samenvatting, werkdocument, voorstel en de inventarisatie.

Lees meer
Webinar Autisme en het voorspellende brein

Webinar Autisme en het voorspellende brein

Het autismenetwerk Zaanstreek/Waterland organiseert het Webinar ‘Autisme en het voorspellende brein’ met Peter Vermeulen. Zij nodigen alle regionale autismenetwerken uit om hieraan deel te nemen. Het Webinar is op donderdag 1 juli van 15.00 tot 17.30. Wel graag even aanmelden.

Lees meer
Autisme en gamen – gratis Webinar voor alle regio’s

Autisme en gamen – gratis Webinar voor alle regio’s

Autisme Netwerk Flevoland (ANF) en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) organiseren een Webinar Autisme en gamen op donderdagavond 1 juli.
Gastspreker is André Parren, pedagoog, ervaringsdeskundige op het gebied van gamen, schrijver van het boek Grip op gamen en mede-initiatiefnemer bij Parents of Play. André vindt het van groot belang dat er oog is voor en gedegen kennis over autisme en gamen. Na het plenaire gedeelte kun je deelnemen aan een verdiepende sessie met Koen, Paul, Laurence/Linda of Paul.

Mensen met autisme, hun ouders/naasten, vrijwilligers, professionals en geïnteresseerden uit heel Nederland zijn van harte welkom op dit gratis Webinar. Wel even aanmelden.

Lees meer
Webinar Martine Delfos en Monique Post

Webinar Martine Delfos en Monique Post

De Lichtenvoorde en het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG) nodigen alle regionale autismenetwerken uit om deel te nemen aan het Webinar ‘Autisme: de atypische ontwikkeling – kenmerken in de mens als geheel”. Het is een een inspirerend Webinar met Martine Delfos en Monique Post.

Dit Webinar richt zich op mensen met autisme, hun ouders/naasten, vrijwilligers, professionals en geïnteresseerden uit alle regionale autismenetwerken in Nederland.

Lees meer
Lancering nationale website Autismenetwerken Nederland

Lancering nationale website Autismenetwerken Nederland

Op 8 maart lanceren de 17 samenwerkende regionale autismenetwerken deze nieuwe website: www.autismenetwerkennederland.nl. Alle netwerken, hun kennis en contactgegevens zijn vanaf nu vindbaar op één overzichtelijke site. Van de kop van Groningen tot in het zuidelijkste puntje van Limburg; regionale autismenetwerken faciliteren ontmoeting en bundelen/delen kennis, kunde en ervaring op gebied van autisme.

Lees meer