Regionale autismenetwerken – convenanten

In de afgelopen decennia zijn er in Nederland 17 regionale autismenetwerken opgericht.  Vanaf 1 januari 2023 zijn er nog 15 regionale netwerken (lees 15 convenanten).

Elk netwerk heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd.
De regionale netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, verschillen van grootte of aantal regio’s. Elk netwerk heeft een eigen website.

De aangesloten organisaties van de netwerken maken zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormen het uitgangspunt. Door kennis en ervaringen uit te wisselen in de netwerken brengt dit de inclusieve samenleving dichterbij.

Landelijk Autismenetwerk 2019-2022 versterkt de regio’s
Elk netwerk heeft een coördinator die de het regionale netwerk faciliteert en verbindt. De coördinatoren vormen met elkaar een landelijk autismenetwerk. Het landelijk netwerk is faciliterend  aan de regionale netwerken. Dit betekent dat zij met elkaar kaders en formats ontwikkelen, kennis delen, co-creëren en inspireren zodat ieder regionaal invulling kan geven aan het (voort)bestaan van zijn/haar netwerk.

De coördinatoren komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Onder leiding van een (roulerende) coördinerende groep van coördinatoren werken zij samen. Dit werd mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS.

Vanaf 2023 is er geen coordinator voor het landelijke netwerk.