Regionale autismenetwerken – convenanten

Elk netwerk heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd.

De regionale netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, verschillen van grootte of aantal regio’s. Elk netwerk heeft een eigen website.

De aangesloten organisaties van de netwerken maken zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormen het uitgangspunt. Door kennis en ervaringen uit te wisselen in de netwerken brengt dit de inclusieve samenleving dichterbij.

De coördinatoren komen een aantal keer per jaar bij elkaar.