Wie zijn de regionale netwerken?

Netwerken brengen de inclusieve samenleving dichterbij
De regionale netwerken maken zich sterk voor een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten. De regionale netwerken zijn organisaties en individuen die zich binnen de regio inzetten voor mensen met autisme. Deze netwerkdeelnemers, met en zonder autisme, vinden het belangrijk dat mensen met autisme en hun naasten betrokken zijn bij de organisatie en deelname aan alle activiteiten van het netwerk.
Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormt het uitgangspunt.
De aangesloten organisaties vinden het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, vrije tijd, relatie, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.
De professionals en vrijwilligers van de aangesloten organisaties van de regionale netwerken zijn gericht op het versterken van hun netwerk en streven naar ontmoeting en samenwerking.
Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices.

De inclusieve samenleving komt dichterbij door kennis en ervaringen uit te wisselen en de ontmoeting in de activiteiten van netwerken.
Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Regionale Autismenetwerken
In de afgelopen decennia zijn er in Nederland 17 regionale autismenetwerken opgericht. Elk netwerk heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd.

Verschillen en overeenkomsten
De regionale netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, verschillen van grootte of aantal regio’s.  De overeenkomst van alle regionale netwerken is de verbinding en de ontmoeting!

Samenwerken met mensen met autisme
Mensen met autisme en hun naasten zijn altijd betrokken bij het organiseren en/of deelnemen aan één van de activiteiten van het netwerk. In 2019 en 2020 zijn alle regionale ervaringen, met het samenwerken met mensen met autisme, opgehaald en is een document met handvatten beschikbaar gemaakt.

Coördinator
Elk netwerk heeft een coördinator die de het regionale netwerk faciliteert en verbindt.  De coördinatoren vormen met elkaar het landelijk autismenetwerk.

Websites regionaal
Elk netwerk heeft een eigen website. De contactgegevens en de linken naar de website en sociale media vind je bij de ‘Regionale Netwerken

Witte vlekken
Er zijn drie regio’s waar nog geen netwerk is: Zeeland, Midden Brabant en Noord-Limburg. De coördinatoren van de aangrenzende regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland Zuid voeren gesprekken met overkoepelende organisaties om in de aanpalende regio’s een netwerk te starten of gezamenlijk op te trekken.

Overzicht van de 17 regionale netwerken