Regionale autismenetwerken – convenanten

In de afgelopen decennia zijn er in Nederland 17 regionale autismenetwerken opgericht. Elk netwerk
heeft een convenant waarin het doel, de vorm en (co)financiering is vastgelegd. De regionale
netwerken functioneren als afzonderlijke entiteiten, verschillen van grootte of aantal regio’s. Elk
netwerk heeft een eigen website.
link maken naar over pagina regionale netwerken
De aangesloten organisaties van de netwerken maken zich sterk voor een passend aanbod voor
mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie,
mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormen het uitgangspunt.
Door kennis en ervaringen uit te wisselen in de netwerken brengt dit de inclusieve samenleving
dichterbij.

Landelijk Autismenetwerk versterken de regio’s
Elk netwerk heeft een coördinator die de het regionale netwerk faciliteert en verbindt. De
coördinatoren vormen met elkaar een landelijk autismenetwerk. Het landelijk netwerk is faciliterend
aan de regionale netwerken. Dit betekent dat zij met elkaar kaders en formats ontwikkelen, kennis
delen, co-creëren en inspireren zodat ieder regionaal invulling kan geven aan het (voort)bestaan van
zijn/haar netwerk. De coördinatoren komen een aantal keer per jaar bij elkaar. Onder leiding van
een (roulerende) coördinerende groep van coördinatoren werken zij samen. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van VWS.
(link maken naar over ons pagina)
Samenwerken met mensen met autisme

Mensen met autisme en hun naasten zijn altijd betrokken bij het organiseren en/of deelnemen aan
één van de activiteiten van het netwerk. In 2019 en 2020 zijn alle regionale ervaringen, met het
samenwerken met mensen met autisme, opgehaald en is een document met handvatten
beschikbaar gemaakt.
(link maken naar nieuwsbericht wat ik nog moet maken)
Eventueel dit overzicht eronder zetten. Of een link naar pagina met regionale netwerken.
Convenant Naam regionaal Autismenetwerk
Drenthe Autisme Expertise Netwerk Drenthe
Flevoland Autismenetwerk Flevoland
Friesland Autisme Netwerk Friesland
Gelderland Samenwerkingsverband Autisme Gelderland
Groningen Autismenetwerk Groningen
Limburg – Zuid Autisme Netwerk Zuid-Limburg
Noord-Brabant ZuidOost Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant
Noord-Brabant West Autismenetwerk
Noord-Holland Amsterdam Expertise Netwerk Autisme Amsterdam
Noord-Holland Gooi en Vechtstreek Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland KAM Samenwerkingsverband Autisme Kennemerland Amstelland

Meerlanden

Noord-Holland Noord Autismenetwerk Noord Holland Noord
Noord-Holland Zaanstreek-
Waterland Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland
Overijssel Autisme Kennisnetwerk Overijssel
Utrecht Netwerk Autisme Utrecht
Zuid-Holland Noord en Midden Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Noord en Midden

Holland

Zuid-Holland Zuid Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid