Overzicht van de 15 regionale netwerken

De regionale netwerken maken zich sterk voor een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten. De regionale netwerken zijn organisaties en individuen die zich binnen de regio inzetten voor mensen met autisme. Deze netwerkdeelnemers, met en zonder autisme, vinden het belangrijk dat mensen met autisme en hun naasten betrokken zijn bij de organisatie en deelname aan alle activiteiten van het netwerk.

Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten vormt het uitgangspunt.

De aangesloten organisaties vinden het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, vrije tijd, relatie, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.
De professionals en vrijwilligers van de aangesloten organisaties van de regionale netwerken zijn gericht op het versterken van hun netwerk en streven naar ontmoeting en samenwerking.

Op deze manier is er uitwisseling van kennis, ervaringen en good-practices. Dit draagt bij aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Provincie Naam regionaal Autismenetwerk 
Drenthe   Autisme Expertise Netwerk Drenthe 
Flevoland  Autismenetwerk Flevoland 
Friesland  Autisme Netwerk Friesland  
Gelderland   Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 
Groningen  Autismenetwerk Groningen  
Limburg  – Zuid  Autisme Netwerk Zuid-Limburg 
Limburg – Noord geen netwerk
Noord-Brabant Zuidoost  Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant  
Noord-Brabant West   Autismenetwerk 
Noord-Holland Amsterdam  Expertise Netwerk Autisme Amsterdam 
Noord-Holland Gooi en Vechtstreek   vanaf 1 januari 2023 opgeheven
Noord-Holland KAM  Samenwerkingsverband Autisme Kennemerland Amstelland Meerlanden  
Noord-Holland Noord  Autismenetwerk Noord Holland Noord 
Noord-Holland Zaanstreek-Waterland  Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland 
Overijssel   Autisme Kennisnetwerk Overijssel 
Utrecht vanaf 1 januari 2023 opgeheven
Zeeland geen netwerk
Zuid-Holland Noord en Midden  Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Noord en Midden Holland 
Zuid-Holland Zuid  Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid