Overzicht van de 17 regionale netwerken

Provincie Naam regionaal Autismenetwerk 
Drenthe   Autisme Expertise Netwerk Drenthe 
Flevoland  Autismenetwerk Flevoland 
Friesland  Autisme Netwerk Friesland  
Gelderland   Samenwerkingsverband Autisme Gelderland 
Groningen  Autismenetwerk Groningen  
Limburg  – Zuid  Autisme Netwerk Zuid-Limburg 
Noord-Brabant Oost  Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant  
Noord-Brabant West   Autismenetwerk 
Noord-Holland Amsterdam  Expertise Netwerk Autisme Amsterdam 
Noord-Holland Gooi en Vechtstreek   Netwerk Autisme Gooi en Vechtstreek 
Noord-Holland KAM  Samenwerkingsverband Autisme Kennemerland Amstelland Meerlanden  
Noord-Holland Noord  Autismenetwerk Noord Holland Noord 
Noord-Holland Zaanstreek-Waterland  Autisme Netwerk Zaanstreek-Waterland 
Overijssel   Autisme Kennisnetwerk Overijssel 
Utrecht   Netwerk Autisme Utrecht 
Zuid-Holland Noord en Midden  Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Noord en Midden Holland 
Zuid-Holland Zuid  Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid