Autismenetwerken maken professionaliseringsslag

12 november 2021

De afgelopen jaren hebben 19 regionale autismenetwerken, vanuit financiering door regionale partners én subsidie van VWS, samengewerkt aan professionalisering. Met gepaste trots presenteren we vandaag de handreiking, waarin onze gezamenlijke kennis en processen op handzame en toegankelijke wijze voor de coördinatoren gebundeld zijn.

De kerningrediënten van een draaiend regionaal netwerk
Een regionaal autismenetwerk is er niet zomaar. Het vormen van een stevig netwerk is een proces waarin alles samenkomt; een passende missie, actieve deelnemers, heldere aansturing, voldoende financiën, duidelijke doelen en een bevlogen coördinator. Deze items legt elk netwerk vast in een convenant van gemiddeld 3 jaar. Al deze ingrediënten vragen om onderhoud.

Het wiel uitvinden – hoe doet elk netwerk dat?
De netwerken verschillen in grootte, ambitie, geschiedenis maar hebben ook veel overeenkomsten. Elk netwerk heeft een convenant. Hoe doet ieder netwerk dit en wat kunnen we van elkaar leren?
De afgelopen twee jaar is de ene na de andere inventarisatie uitgezet onder de coördinatoren. Documenten werden in een database op MS teams geplaatst. Deze vulde zich gestaag met regionale jaarplannen, jaarverslagen, convenanten, financiële verdeelsleutels en do’s and don’ts voor online kennis delen. Vervolgens heeft de coördinerende groep een handreiking geschreven waarin alle onderdelen zijn benoemd, met directe link naar de bestanden in de besloten database.

Mooie vormgeving
De handreiking staat niet alleen in onze online omgeving in MS Teams. Er is een geïllustreerd Adobe bestand van gemaakt. Deze is zo vormgegeven dat coördinatoren op onderdelen kunnen zoeken en makkelijk toegang hebben tot de bestanden in de besloten database.

Trots en verdere professionalisering
De coördinatoren zijn trots en blij dat dit deels met landelijke subsidiemiddelen gerealiseerd kon worden. Voor hen betekent dit dat zij hun belangrijke werk verder professionaliseren. Het netwerk wordt minder kwetsbaar en afhankelijk van één persoon. Nieuwe coördinatoren en regionale initiatieven kunnen in de toekomst makkelijker aan de slag maar ook ‘oude’ coördinatoren kunnen soms een spreekwoordelijk kopje suiker lenen, dankzij de kennis of ervaring uit een andere regio.

Zuid-Holland Zuid: We hebben dit jaar veel makkelijker het convenant kunnen herijken door de teksten uit convenanten en wijze van verdeelsleutel van andere netwerken te gebruiken.

Een netwerk is een dynamisch en veranderend geheel. Het is nooit helemaal af, want de coördinatoren blijven de database up to date houden.