Coördinatoren inspireren elkaar op bijeenkomst 3 juni

9 juli 2021

 

Op 3 juni 2021 vond het tweede online coördinatoren overleg plaats via MS Teams.  De coördinatoren en een aantal (naasten van) mensen met autisme namen deel aan deze meeting.

Er is veel om in de regio trots op te zijn
We startten het overleg met een rondje langs alle netwerken ‘Waar ben je trots op in je regionale autismenetwerk?’. Het leverde maar liefst drie pagina’s op met regionale activiteiten en daarmee inspireren we elkaar. De activiteiten zijn vastgelegd in een verslag en terug te vinden in ons gezamenlijke digitale kantoor, ofwel MS Teams omgeving.  

Voorbereiding kennisdeelbijeenkomst in oktober
Vervolgens gingen we in break out rooms uiteen om ideeën op te doen voor onze kennisdeelbijeenkomst in oktober. Tijdens deze bijeenkomsten willen we, in workshops, aan de slag rondom een specifiek thema wat voor alle coördinatoren relevant is. In 2020 was dit het thema ‘organiseren in en met netwerken’. Veel van de ingebrachte ideeën voor 2021 gingen over storytelling: hoe breng je je verhaal naar verschillende belangengroepen? Met de verkregen input gaat de coördinerende groep (Nel, Roelie en Angela) een programma maken voor 14 oktober 2021. We gaan ervan uit dat elkaar dan weer ‘live’ kunnen ontmoeten in Amersfoort.   

Waar staan we nu en waar gaan we heen?
In het derde en laatste blok keken we vooruit naar de toekomst: “Hoe zien de regionale netwerken er over een paar jaar uit en hoe geven we invulling aan het landelijke netwerk van coördinatoren?”
De periode 2019 tot en met 2022 gebruiken we om een stevig en goed draaiend landelijk netwerk te creëren en daarmee onze identiteit (faciliterend aan de regionale netwerken) waar te maken .
De regionale netwerken ontvangen in deze periode  financiële ondersteuning via een landelijk subsidie. Het doel van deze vierjarige subsidie is zelfstandige en zelf financierende regionale netwerken vanaf 1 januari 2023.
Waar staan we nu en wat hebben we nodig om dit te realiseren?
De coördinatoren gaan de komende zomer in tweetallen een aantal essentiële vragen beantwoorden.
  Deze antwoorden worden gebundeld en maken we een gezamenlijk verhaal. 

Opgeladen verder
De tijd vloog voorbij, er is immers zoveel te delen met elkaar. Zaadjes zijn weer geplant, verbindingen gelegd, elkaar geïnspireerd en nieuwe coördinatoren welkom geheten. Het is fijn om een aantal keren per jaar met collega’s uit het hele land kennis en ervaringen uit te wisselen!