Meten is weten – landelijke terugblik op de resultaten in 2020

31 augustus 2021

Sinds 2006 organiseren professionals in zorg, welzijn en onderwijs zich in regionale autismenetwerken. Inmiddels zijn er 17 van deze goed functionerende netwerken, waarin kennis wordt uitgewisseld, signalen worden opgepakt en er gezamenlijk wordt opgetrokken om méér en steeds betere beeldvorming en dienstverlening aan mensen met autisme en hun naasten te bieden.

Flexibel organiseren
Bijna 500 convenantpartners in 17 regio’s kwamen, ondanks de beperking van de corona-pandemie, meer dan 100 keer bij elkaar in 2020.

Nel Hofman, landelijk procesregisseur: ‘Naast de landelijke coördinatie ben ik zelf ook actief in de regio Zuid-Holland Zuid. Ik spreek uit eigen ervaring als ik zeg dat het een jaar van improvisatie en doorzetten was. Zowel voor ons als coördinatoren, maar zeker ook voor de professionals in onze netwerken, die voor allerlei uitdagingen stonden om toch zo goed mogelijk onderwijs en zorg te leveren ondanks alle beperkingen. We hebben gemerkt dat voor sommige bijeenkomsten en vergaderingen digitaal contact kwalitatief net zo goed werkt als face-to-face contact, en dat het ook voordelen heeft. Door het ontbreken van reistijd was het zo mogelijk om makkelijk aan te schuiven bij een kennisevent of webinar aan de andere kant van het land en konden ook mensen voor wie reizen om andere reden dan tijd ingewikkeld is aanschuiven.’

Andere ontwikkeling: gezamenlijke identiteit ontwikkelen
De coördinatoren van de regionale netwerken vormen met elkaar ook een netwerk. Zo’n landelijk netwerk helpt de betrokken regio-coördinatoren om kennis op te doen, knelpunten te signaleren en elkaar te inspireren.  In 2020 hebben de 16 coördinatoren, door middel van het netwerkcanvas onder leiding van Nikki Willems (Common Eye) de ambities en identiteit in beeld gebracht. De identiteit van het landelijk netwerk is gebaseerd op het goed willen faciliteren van de regionale netwerken. Met elkaar kaders en formats ontwikkelen zodat je regionaal invulling kan geven aan het (voort)bestaan van het netwerk. Dit vergroot de schaalbaarheid van bepaalde ontwikkelingen en projecten, en draagt bij aan de verdere professionalisering van ons werk.

Niet alleen voor maar ook mét mensen met autisme
De netwerken hebben en voelen een opdracht op het terrein van inclusief werken. Daar waar mogelijk worden professionals met autisme betrokken in het uitvoeren van klussen, en projecten en initiatieven van mensen met autisme ondersteund. Een mooi voorbeeld uit Groningen:

Roelie Veldhuis (Coördinator Groningen: ‘Mensen met autisme betrokken bij ons netwerk wilden meer diversiteit m.b.t. autisme laten zien. Het idee ontstond voor een gezamenlijke informatieve blog. Eén van hen heeft deze ontwikkeld en gekoppeld aan de site van Autisme Digitaal. Sinds de autismeweek 2020 is deze BLOG online. Dit is voor mij een mooi voorbeeld van een actie die vanuit het netwerk ontstaat, maar een zelfstandige plek krijgt in de regio en inmiddels ook daarbuiten.

Andere opbrengsten

Benieuwd naar andere opbrengsten  vanuit de regionale autismenetwerken in 2020? Bijvoorbeeld website, vragen beantwoorden of sociale media.

Bekijk of download onze factsheet vol inspirerende quotes en cijfers.