Online kennis delen voor grote groepen

2 juli 2021

Uitkomsten inventarisatie met vier resultaten

De kennisdeling in de regionale autismenetwerken vond in 2020 overwegend online plaats en de netwerken bereikten een groot publiek. Er werden totaal 126 bijeenkomsten georganiseerd waaraan ruim 4400 mensen deelnamen. Elke coördinator deed ervaring op met het online organiseren van bijeenkomsten voor grote groepen. Ook ontstond er een gezamenlijk initiatief voor het meefinancieren van het landelijk  Webinar Samenwerken in de zorg. 

 Angela: Voor de leden van het netwerk in Overijssel was dit AutismeTV Webinar een welkome extra bijeenkomst.
En i
k vond het erg fijn om in 2020 aan te kunnen haken bij het initiatief van het netwerk van Amsterdam en zelf niks te hoeven doen! 

Inventarisatie
De coördinatoren van het Limburgse (Henrike), Amsterdamse (Laura) en Overijsselse (Angela) autismenetwerk vroegen zich af: “Hoe zouden we een vervolg kunnen geven aan landelijke online bijeenkomst(en) organiseren en hoe kunnen we de opgedane kennis delen?”.  Zij startten een inventarisatie onder de coördinatoren van de regionale autismenetwerken.   

Henrike: “Bij ons Webinar over gamen in de autismeweek bleek hoe groot de behoefte aan informatie is en dat mensen vanuit het hele land aansloten.
Ik zou wel voelen voor een combinatie van een landelijke bijeenkomst met daaraan gekoppeld een regionale vervolgsessie. Het biedt de mogelijkheid om kosten te delen”.  

Resultaten
Deze inventarisatie heeft in het voorjaar van 2021 plaats gevonden en in juni zijn de vier verschillende resultaten besproken: 

  1. Inventarisatie als naslagwerk voor de coördinatoren.  
  2. Samenvatting van de inventarisatie die coördinatoren kunnen gebruiken om te bespreken in de stuurgroep of netwerk. 
  3. Werkdocument met ‘do’s and don’ts’ voor het organiseren van onlinebijeenkomsten voor grote groepen. Coördinatoren blijven dit document aanvullen. 
  4. Voorstel om in 2022 gezamenlijk een landelijke online bijeenkomst te organiseren en tegelijkertijd inzichtelijk te maken wat de kosten zijn en hoeveel inzet dit vraagt. 

Ondertussen gaan de regionale netwerken door met organiseren van online bijeenkomsten. Zo zijn er in 2021 al drie bijeenkomsten geweest waar alle andere regio’s voor uitgenodigd werden: 

Vervolg
Laura, Henrike, Angela en Nel komen eind september 2021 bijeen om alle opgedane kennis en reacties op het voorstel te bespreken. We kijken nu al uit naar de bijeenkomst in 2022.