Opbrengsten uit de regio’s in 2019

3 maart 2021

Begin dit jaar zijn 16 jaarverslagen van regionale autismenetwerken uit het jaar 2019 geanalyseerd.  De opbrengsten zijn gebundeld in een overzicht. De coördinatoren zijn trots op wat zij samen met de aangesloten organisaties en mensen met autisme bereikt hebben in 2019:

  • Alle regio’s samen hebben een indrukwekkend aantal convenantpartijen: maar liefst 465! 
  • Er zijn 91 netwerkbijeenkomsten, 45 informatiemarkten/autisme cafés en 44 proeftuinen/werkgroepen georganiseerd. 
  • Er zijn 536 vragen binnen gekomen bij de netwerken (daar waar geregistreerd werd). 
  • In 11 netwerken zijn mensen met autisme bij elke netwerkactiviteit betrokken. 

De opbrengsten zijn weergegeven in een digitale factsheet en in een PDF versie.

Het jaar 2020
In april/mei worden alle regionale jaarverslagen van 2020 gebundeld en geanalyseerd. Op deze manier kunnen we de opbrengsten van 2020 laten zien. We hebben de ambitie om naast alleen de cijfers ook de impact van deze activiteiten te laten zien. Impact door verhalen, quotes of misschien zelfs een filmpje toe te voegen. We hebben er nu al zin in om dit te maken.