Overleg coördinatoren – hoe verder in 2023

6 oktober 2022

Vandaag is er een online overleg met de coördinatoren over “Hoe verder in 2023 zonder subsidie?”.

Afgelopen 1,5 jaar hebben de regionale netwerken de krachten gebundeld en met elkaar geconstateerd dat naast de bijdragen van de aangesloten partners nog steeds aanvullende inkomsten nodig zijn.  Met input uit interviews van de coördinatoren en steun vanuit de stuurgroepen van de netwerken is met elkaar (MEE nl als penvoerder) een vervolgsubsidieaanvraag gedaan bij VWS.  Eind augustus kwam een afwijzend bericht van VWS. Vanaf volgend jaar dus zonder VWS subsidie en dit heeft helaas gevolgen voor alle regionale netwerken en het landelijk autismenetwerk.

Het coördinatorenoverleg van vandaag staat dus in teken van hoe verder in 2023, zowel in de regio’s als met ons landelijke netwerk.

De coördinatoren delen met elkaar hoe hun regionale autismenetwerk het jaar 2023 in gaat vullen. Er zijn 3 netwerken die nog een convenant hebben, alle overige netwerken zijn voornemens het huidige convenant te verlengen voor 2023. Dit zal het gespreksonderwerp zijn in de stuurgroepen. We delen tips uit en zijn bereid om elkaar de komende maanden te inspireren als het onderwerp geagendeerd staat.

Ook heeft het gevolgen voor het landelijk netwerk. Met elkaar hebben we een stevige basis neergezet en zullen met elkaar een netwerk blijven vormen. Maar een netwerk zonder landelijke proces regisseur.

Het tweede deel van dit overleg draagt Nel al letterlijk haar pet over door het voorzitterschap aan Tabitha te geven.  Daardoor nemen we nu al bewust met elkaar afscheid van de rol van landelijke procesregisseur. Een aantal concrete taken verdelen we al ter plekke. Zo zorgen de Noord-Hollandse coördinatoren dat er volgend jaar voor het overleg met coördinatoren,  Laura biedt aan om ons database met kennis in MS teams bij Sigra onder te brengen (samen met Angela), Donate zorgt voor de actualisatie van de monitor voor vragen en Nel beheert de content van de website.

Er zijn nog meer landelijke taken en deze zal Nel komend kwartaal in beeld brengen.  Begin volgend jaar bespreken we met elkaar wat we kunnen/willen doen en wie dit gaat doen.

We sluiten het overleg dankbaar af want wat hebben we samen veel mogelijk gemaakt de afgelopen jaren en zullen dit zeker blijven  doen.