Regionale autismenetwerken gestart met monitoren inkomende vragen

21 januari 2021

In 2020 is gestart met de pilot ‘monitoring inkomende vragen’. De monitor is door de regionale autismenetwerken in Gelderland, Gooi en Vechtstreek en Zuid Holland Zuid opgesteld, geëvalueerd en aangepast tot de huidige monitor 2021 voor alle autismenetwerken in Nederland.

Doel
Het doel van de monitor is inzicht te krijgen in de soort vragen die binnenkomen en zicht op bv. leeftijden, domeinen, achtergrond vraagsteller. Op basis van signalen/trends uit de monitor kan er vanuit het netwerk op lokaal/regionaal/provinciaal of landelijk niveau actie uitgezet worden. De monitor 2021 betreft een ‘werkdocument’ en deze versie wordt eind dit jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Enthousiast ontvangen
De monitor is enthousiast door de regionale autismenetwerken ontvangen en veel netwerken zijn ermee aan de slag gegaan. Op 19 januari is er een online moment geweest (Q&A) waarin coördinatoren vragen konden stellen over het gebruik van de monitor. Voor vragen en tips kunnen zij terecht bij Donate, Martha of Nel of in de online samenwerkingsstructuur in MS Teams.