Organiseren ‘in’ en ‘met’ netwerken

9 oktober 2020

Afgelopen jaar hebben de coördinatoren en mensen met autisme van de regionale netwerken de workshop ‘organiseren in en met netwerken’ gevolgd.  Common Eye adviseur Nikki Willems begeleidde de groep op een prettige en kundige manier in drie bijeenkomsten waarvan twee online en één bijeenkomst op locatie. De coördinatoren die vanwege (corona)omstandigheden niet aanwezig konden zijn volgden het programma via een stream, verzorgd door Pepijn Gansevles.

De workshop bestond uit drie delen;

  • algemeen over het organiseren in een netwerk
  • verdieping van de rollen van een netwerkleider
  • wat is de ambitie en identiteit van het landelijk netwerk

Organiseren in een netwerk
Nikki startte met een kort stukje theorie:

  • Waarom een netwerk?
  • Wat maakt een netwerk een netwerk.
  • Bouwstenen van een netwerk; Identiteit, Ambities, Fundament en Actoren

Verdieping rollen netwerkleider
Aan de hand van een game over netwerkleiderschap werden 4 typen leiders verkend: de strateeg, verkenner, ontwikkelaar en procesmanager. Allen belangrijk voor het functioneren van een netwerk. Coördinatoren ontdekten hun eigen voorkeursstijl en gingen hierover in gesprek in kleine groepjes.

Ambitie en identiteit landelijk netwerk
Er werd ook stil gestaan bij de identiteit en ambities van het landelijk netwerk. Gezamenlijk kwamen coördinatoren tot het inzicht dat zij het landelijk netwerk vanuit een inhoudelijke of procesmatige identiteit kunnen benaderen. Op 6 oktober 2020 is hierover online doorgepraat en besloten dat een identiteit die de regionale netwerken versterkt en kansen geeft door te ontwikkelen het meest wenselijk is en daarmee is de faciliterende identiteit een feit.
Op weg naar een stevig landelijk fundament van het netwerk, want dat is de volgende uitdaging; welke actoren en welk fundament past hierbij. Begin december wordt de eerste aanzet gedaan om in het eerste kwartaal hier een vervolg aan te geven.

Bijeenkomst online, offline en gestreamd
Net als alle activiteit moest de geplande bijeenkomst in maar geannuleerd worden en is deze in juni online gegeven.
in september konden we gelukkig  wel bijelkaar komen Het vervolg in oktober vond weer online plaats.

Resultaat van de workshop
Een stukje theorie, een spel om inzicht te krijgen wat voor een netwerkleider jij bent en een netwerkcanvas wat jou kan helpen om de ambities, identiteit, actoren en fundament van jouw netwerk (verder) vorm te geven. Tot slot heeft elke coördinator het boek ‘Organiseren in en met netwerken‘ ontvangen.