Terugblik op de resultaten 2022

22 december 2022

Elk regionaal autismenetwerk koppelt de opbrengsten van hun activiteiten jaarlijks terug aan haar achterban via een jaarverslag. Sinds 2019 bundelt de landelijke coördinerende groep alle regionale opbrengsten in een landelijke factsheet. Dit jaar eerder dan andere jaren want de subsidieperiode loopt dit jaar af. Daardoor hebben de netwerken in november hun resultaten gebundeld.

Dit jaar heeft ook elk netwerk een activiteit in beeld gebracht door een foto, film of podcast. In de livestream op 15 juni zijn de films en podcast gelanceerd en nu terug te vinden in de etalage.

We zijn trots op de zojuist opgeleverde factsheet 2022.

PDF factsheet

De netwerken groeien en bloeien! Het aantal netwerkpartners en activiteiten in de regio’s stijgt met de jaren (zie eerder berichten factsheet 2019,  factsheet 2020  en factsheet 2021)

 
2019 2020 2021 2022
Doel 1 Randvoorwaarden Aantal netwerken waar convenant aanwezig 15 16 17 17
Aangesloten organisaties 465 465 513 528
Doel 2 Inrichting – governance Netwerken met een jaarplan 16 16 17 18
Stuurgroep vergaderingen 48 51 57 61
Overleggen coordinator – voorzitter – penvoerder x x 153 179
Inzet mensen met autisme x 79 206 221
Doel 3 Kennisstructuur en ontmoeting Kennis/netwerkbijeenkomsten 91 104 150 142
Aantal mensen bereikt x 4405 6573 5517
Werkgroepen/coalities 44 22 117 170
Doel 4 Signaalfunctie Aantal netwerken waar monitor aanwezig waar vragen worden geregistreerd x x 9 13
Aantal vragen 536 834 1123 1030
Doel 5 Informatiefunctie Regio’s die website hebben 14 14 15 17
Nieuwsbrieven x 46 45 58
Samenwerking met wegwijzer-autisme.nl x x x 14
netwerken die sociale media hebben x 12 11 12
LinkedIn – aantal volgers x 1653 1984 4822
Facebook – aantal volgers x 2259 4128 4634
Twitter – aantal volgers x 3622 3116 2001
Doel 6 Landelijke netwerk Coördinatoren overleggen 3 4 4 4
Regio overstijgende bijeenkomsten 3 13 5 4
Inventarisaties 3 6 16 4
Overleggen coordinerende groep 5 7 17 13
Coalities 0 0 7 9