Netwerk Autisme Utrecht

Naam coördinator:

Martha Boer

E-mail coördinator:

Op 14 januari 2021 is het Netwerk Autisme Utrecht (NAU) officieel opgericht.

Het netwerk streeft ernaar een plek te bieden waar alle mensen met autisme, betrokkenen en professionals, terecht kunnen voor informatie, uitwisseling van ervaringen, antwoorden op vragen, ontwikkeling van kennis en elkaar kunnen ontmoeten, rond het onderwerp autisme.
Het netwerk streeft naar een optimale zichtbaarheid in de provincie Utrecht en is voor iedereen toegankelijk.

De missie, van de aangesloten contractspartijen van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), is een inclusieve samenleving voor mensen met autisme en hun naasten in de provincie Utrecht.

De visie: Het NAU beoogt de coördinatie, afstemming en samenwerking te bevorderen tussen de contractspartijen en voorzieningen, instellingen, onderwijs en hulpverleners die een rol vervullen in de begeleiding van jeugdigen en (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun naasten.

Het doel is het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, de begeleiding, de zorg- en dienstverlening aan mensen met autisme van alle leeftijden (en hun sociale omgeving), ongeacht niveau en wonend in de provincie Utrecht.

Er wordt een digitale plek ontwikkeld, de vindbaarheid voor burgers van de provincie Utrecht rond het thema autisme wordt daardoor vergroot (website is in ontwikkeling).

Informatie bij de coördinator van het Netwerk Autisme Utrecht (NAU), Martha Boer, telefoon 06 14 57 99 02, e-mail: m.boer@mee-ugv.nl

Bekijk op de Wegwijzer-autisme het aanbod in de provincie Utrecht over autisme.