Verbinding in de netwerken


Elk regionaal netwerk werkt onderstaande zaken uit in een jaarplan en in het jaarverslag.


Om de verbinding tot stand brengen in de regionale autismenetwerken is het volgende nodig:

  • een duurzame inrichting van het netwerk
  • een kennisstructuur (ontmoeten)
  • een signaalfunctie
  • een informatiefunctie
  • samenwerking landelijk
  • kennis ontwikkeling

Duurzame inrichting van het netwerk
Elk regionaal netwerk heeft een eigen inrichting bestaande uit een stuurgroep, sleutelfiguren, contactpersonen en/of kernteam. Ieder netwerk heeft een jaarplan en jaarverslag waarin inhoudelijke en financiële verantwoording.

Kennisstructuur en ontmoeten
Elke regio organiseert ontmoeting in de vorm van themabijeenkomsten, netwerkoverleggen, voorlichtingen en/of proeftuinen.

Signaalfunctie
In elk netwerk wordt een diversiteit aan vragen voorgelegd een de coördinator. Het betreffen vragen die niet door één organisatie te beantwoorden zijn. De coördinator beantwoordt deze vragen in samenwerking met netwerkpartners. Een aantal netwerken houden  deze vragen bij in een monitor.

Informatiefunctie
Elk netwerk heeft een eigen website en communicatie structuur. Op de website vind je informatie over het netwerk, de activiteiten, nieuws en de sociale kaart (aanbod van de aangesloten organisaties) in de regio.

Samenwerking coördinatoren
De coördinatoren van alle netwerken komen een aantal keer per jaar bij elkaar en werken zij samen om faciliterend aan de regionale netwerken te kunnen zijn.