Netwerk in oprichting

Naam coördinator:

Ingeborg van Dixhoorn

E-mail coördinator:

E-mail AutismeNetwerkZeeland:

Autisme Netwerk Zeeland – Netwerk in Oprichting

Ingeborg van Dixhoorn: Mijn missie is om een platform (een autisme netwerk) in Zeeland te creëren. Een platform dat wordt beheert voor, door en met elkaar. Waar informatie en kennisoverdracht kan plaatsvinden. Mijn visie is om bottum-up te werk te gaan. Vanuit het werkveld gedreven mensen te verbinden, hun netwerk te koppelen en elkaar aan te sporen zich te verbinden. De vraag die ik mezelf stel is: Bestaat een netwerk uit de aangesloten organisaties of uit professionals die willen netwerken?

Wat houdt dat in: Een netwerk dat er voor door en met mensen met autisme, hun naasten, de professional is. Een netwerk dat de (juiste) contacten en verbinding maakt in de regio waarbij kennis en informatie delen centraal staat. Binnen en over de wateren (zee).

Autisme (letterlijk: geheel op zichzelf gericht): een syndroom dat opgevat wordt als een ontwikkelingsstoornis, waarvan de kern wordt gevormd door een sociaal tekort dat tot uiting komt in een onvermogen om, op een bij de leeftijd passende wijze, adequaat op mensen te reageren.

 Netwerk: het leggen en onderhouden van de juiste contacten. Het idee achter netwerken is het opbouwen en onderhouden van functionele contacten. Met het achterliggende idee om kennis, informatie en contacten met elkaar te delen. Of iemand om een meer directe gunst te vragen.

Zeeland: aan of in zee gelegen land; — naam van een provincie in Nederland. Als je dit aan elkaar koppelt ontstaat er Autisme Netwerk(en) Zeeland