Sinds 2006 organiseren professionals in zorg, welzijn en onderwijs zich in regionale autismenetwerken. Inmiddels zijn er 17 van deze goed functionerende netwerken, waarin kennis wordt uitgewisseld, signalen worden opgepakt en er gezamenlijk wordt opgetrokken om méér en steeds betere beeldvorming en dienstverlening aan mensen met autisme en hun naasten te bieden.

Bijna 500 convenantpartners in 17 regio’s kwamen, ondanks de beperking van de corona-pandemie, meer dan 100 keer bij elkaar in 2020. Benieuwd naar andere opbrengsten  vanuit de regionale autismenetwerken in 2020? Bekijk of download onze factsheet vol inspirerende quotes en cijfers.

Lees meer